Gå till innehållet

Hjälp svensk naturvård – lär dig rapportera på Artportalen

Rapportformuläret i Artportalen kan kännas komplicerat vid en första inblick, men det går ganska snabbt att lära sig hur man gör en insats för svensk natur.

Rapportformuläret i Artportalen kan kännas komplicerat vid en första inblick, men det går ganska snabbt att lära sig hur man gör en insats för svensk natur.

Artportalen är en webbplats både för den som vill söka efter och rapportera fynd av exempelvis däggdjur, fåglar, fjärilar, trollsländor, växter och svampar i Sverige. Genom att hjälpa till att rapportera vad du ser i naturen blir Artportalen ett viktigt verktyg för svensk naturvård och dessutom en innehållsrik databas som kan förgylla andra naturvänners naturupplevelser. 

Att använda Artportalen för att se vad som rapporterats vid ett visst område är inte bara ett smart sätt att se vilka förväntningar man kan ha på en kommande utflykt, det är också ett bra verktyg för dig som exempelvis letar efter en specifik art. Webbplatsen kan verkligen både underlätta och förbättra naturupplevelser – tack vare andra naturvänner.

Ju fler som rapporterar i Artportalen – desto mer information finns tillgänglig för allmänheten och forskare och så länge det som rapporteras är korrekt (viktiga fynd kontrolleras) blir det bara bättre ju fler som engagerar sig.

Skaparna av Artportalen har gjort dessa filmer för att visa hur man använder webbplatsen. Det kan kännas lite svårt i början, men det är väl värt att lära sig.

Skapa konto: 

Klicka här om du inte kan se filmen.

Rapportera:

Klicka här om du inte kan se filmen.

Källa: Artportalen.se

Mer att läsa