Gå till innehållet

Historisk seger – urfolk ska kompenseras för skogsskövling

Ashaninka-folket i Amazonas. Foto: Ministério da CulturaAcre, AC, CC BY 2.0, Link

För nästan 40 år sedan skövlades Ashaninka-folkets skog i Brasilien för att bli råvaror till den europeiska möbelindustrin. Nu har en nästan 25 år lång rättsprocess avgjorts och Ashaninka kommer att få ersättning och ett erkännande.

Urfolket kommer att få ungefär 30 miljoner kronor i skadestånd och dessutom en officiell ursäkt från brottslingarna. Skogsbolaget, som jobbade åt den europeiska möbelindustrin, ska dessutom betala ungefär 12 miljoner kronor till Human Rights Defense Fund. På 1980-talet högg bolaget ner en fjärdedel av Ashaninka-folkets skog

Riksåklagaren Augusto Aras vid Federal Public Ministry i Brasilien kallar resultatet “historiskt” och att det erkänner ursprungsbefolkningen garanterade rätt till liv, till att välja sitt eget öde och att vara delaktiga i politiska beslut.

Högsta domstolens beslut om ursprungsbefolkningens rätt till liv, ska nu gälla i alla domstolsfall framöver, skriver Mongabay. Enligt juristen Antônio Rodrigo kan det påverka hundratals fall av miljöbrott som drabbar urfolk i Brasilien.

Ashaninka-folkets ledare Francisco Piyãko säger till Mongabay att det som har betydelse för dem är att fallet kan förstärka rättigheterna och värdet av ursprungsbefolkningen i ett bredare perspektiv i framtiden.

Läs även:
Urfolks mark har ofta högre biologisk mångfald än naturreservat
Domstol stoppar gruvbolag på urfolks mark i Ecuador – ”historisk seger”
Hård kritik mot Sverige – samer måste få inflytande över exploatering av natur
Planer på Latinamerikas största kolgruva stoppas

Källa: Mongabay

Mer att läsa