Gå till innehållet

Hemlösa hundar allt större hot mot snöleoparder

Snöleopard i hägn. Foto: Steve Tracy via Flickr https://www.flickr.com/photos/tony_enamel/21369167458

Snöleopard i hägn. Foto: Steve Tracy via Flickr

Flockar av hemlösa hundar har allt oftare observerats jaga bort snöleoparder och björnar från sina byten. Dessa hundar blir allt fler och ett allt större problem för de vilda djuren i Kina och Tibet.

Forskare i Kina har nu försett hemlösa hundar med gps-halsband för att öka förståelsen för deras beteende och för att komma på en åtgärd som minskar detta hot mot den utrotningshotade snöleoparden. Men de hemlösa hundarna drabbar inte bara snöleoparder, de påverkar även hela ekosystem negativt och människorna som lever i dessa områden. Flockar av hemlösa hundar jagar även boskap och ställer till med stora skador för boskapsskötare i Kina, Tibet och Indien.

LÄS ÄVEN: • Klimatförändringar hotar snöleoparder.

Forskningen med gps-halsband i Kina visar att hundarna för det mesta håller sig närmre människobostäder än vad snöleoparden gör, men att de ibland gör räder ut i naturen när de inte hittar tillräckligt mat i samhällena. Deras huvudsakliga föda är sopor, men de jagar också levande byten och påverkar därmed hela ekosystem i området.

Forskaren Liu Mingyu menar att för att åtgärda problemet behöver man ta bättre hand om sina sopor och dessutom inleda en steriliseringskampanj för hundarna. Dessa åtgärder har visat lovande första resultat i Spiti-dalen i Indien.

Källa: National Geographic

Mer att läsa