Gå till innehållet

Hela ekosystem i USA har flyttat nästan 60 mil norrut

Praktlappsparven lever på Great Plains. Den har minskat med nästan 80 procent de senaste 50 åren. Foto: USFWS Mountain-PrairieChestnut-collared longspur male, Public Domain, Link

En ny studie baserad på nästan 50 års data om fåglar har kommit fram till att hela ekosystem i det prärieområde som kallas The Great Plains har flyttat upp till 60 mil norrut.

The Great Plains är ett stort, torrt eller halvtorrt prärie – och stäppområde i mitten av Nordamerika. Genom att gå igenom vilka arter som lever där kunde forskarna dela upp området i olika ekosystem och när de jämförde data från 1970-talet med 2010-talet fann det att den norra ekosystemgränsen för The Great Plains har flyttats nästan 60 mil norrut i USA och den sydliga över 25 mil norrut. Dessutom har ett nytt ekosystem etablerat sig längst i norr det senaste årtiondet.

LÄS ÄVEN: • Bergslevande fåglar drabbas hårt av global uppvärmning

Anledningen är människans påverkan, exempelvis via klimatförändringar men även skogsbränder, invasiva arter, exploatering och allt större jordbruk, enligt University of Nebraska-Lincoln.

Forskarna baserade sina resultat på 46 års data från 400 nordamerikanska häckfåglar, North American Breeding Bird Survey.

LÄS ÄVEN: • Klimatförändringar slår hårt mot vadarfåglar

Caleb Roberts, rapportens huvudförfattare, menar att den kan fungera som varningssystem och visa var det behövs insatser. Vi kan spara mycket tid och pengar om vi läser av hur ekosystemen förändras och skyddar eller återskapar naturområden i tid istället för att vänta tills arter står på gränsen till utrotning, menar han.

Tidigare i år konstaterade USAs fågelförening Audubon Society att över 300 fågelarter nu häckar minst 5 mil längre norrut än för 40 år sedan. Purpurfinken har flyttat sin häckning över 60 mil norrut.

Källor: University of Nebraska-Lincoln och “Shifting avian spatial regimes in a changing climate

Mer att läsa