Gå till innehållet

Hawaii kan införa förbud mot att simma med delfiner

Spinndelfin. Foto: Magnus Kjaergaard, CC BY 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6236233

Spinndelfin. Foto: Magnus Kjaergaard, CC BY 3.0.

Myndigheten National Marine Fisheries Service i Hawaii har föreslagit ett förbud mot att simma med spinndelfiner i landet. Anledningen är att den populära turistaktiviteten anses skada delfinerna. Förbudet ser ut att införas våren 2020.

Myndigheten menar att turistaktiviteterna och båtarna i delfinernas område stör deras vanor och beteenden och därmed också hotar djurens hälsa och välmående.

Förbudet skulle innebära att det är olagligt att simma eller vara närmare än 45 meter från en spinndelfin. Enligt turistarrangörer i landet som NY Times pratat med skulle det innebära slutet för deras verksamhet och de vittnar om att delfinerna fortsätter med sina naturliga beteenden även med turister och båtar i närheten. De menar också att de ger delfinerna möjlighet att vila genom att inte ge sig ut på sina turer förrän sent på förmiddagen, men National Marine Fisheries Service menar att förbudet är nödvändigt. Inte minst eftersom det de senaste tio åren har startats väldigt många turistföretag med inriktning på att simma med delfiner.

Lagförslaget är nu ute på remiss och under 60 dagar tar NOAA Fisheries emot synpunkter på förbudet, som kan bli aktuellt först om ett år.

Organisationen Whale and Dolphin Conservation (WDC) avråder från att simma med vilda delfiner och valar. De menar att det är svårt att försäkra sig om att det inte stör deras beteenden och att även små störningar kan vara skadliga i ett längre perspektiv.

Källor: NY Times, Bloomberg och WDC

Mer att läsa