Gå till innehållet

Hawaii inför förbud mot att simma med delfiner

Spinndelfin. Foto: Magnus Kjaergaard, CC BY 3.0.

Myndigheterna i USA har bestämt att utöka skyddet för Hawaiis spinndelfiner. Sedan tidigare finns förbud i bland annat Nya Zeeland.

Det är från och med den 28 oktober förbjudet att simma, närma sig eller befinna sig närmare än 45 meter (50 yards) från en spinndelfin i Hawaii. Förbudet gäller för personer, men också båtar, drönare, kanoter och SUP-brädor. Det blir inte heller tillåtet att placera en båt i delfinernas simriktning eftersom det innebär en störning för delfinerna att behöva simma undan så pass ofta som sker i dagsläget. Förbudet gäller till och med 3,7 km ut från land på Hawaii.

Myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries (NOAA) har även förslagit att fem områden blir helt fredade under vissa tider för att skydda delfinerna.

– Som alla djur behöver spinndelfiner vila. De födosöker på natten och behöver dagarna för att vila i säkra områden. Men i flera decennier har spinnerdelfinerna vid Hawaii drabbats av ett intensivt tryck turister som tar sig nära de karismatiska marina däggdjuren, skriver NOAA Fisheries i ett pressmeddelande.

Det är egentligen redan förbjudet att störa spinndelfiner, men delfinerna utsätts trots det för så mycket störningar att det har visat sig hindra dem från att leta mat och ta hand om sina ungar.

Organisationen Whale and Dolphin Conservation (WDC) avråder helt från att simma med vilda delfiner och valar. De menar att det är svårt att försäkra sig om att det inte stör deras beteenden och att även små störningar kan vara skadliga i ett längre perspektiv.

Källa: NOAA

Mer att läsa