Gå till innehållet

Havsörnar stoppar vindkraftverk i Forsmark

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Vattenfall har beslutat att lägga ned sitt omdiskuterade vindkraftprojekt nära biotestsjön i Forsmark. Projektet har redan pågått i sex år och hittills “kostat miljoner”, men nu har alltså företaget dragit tillbaka planerna på 15 vindsnurror som skulle producera el för över 20 000 hushåll, trots att området har väldigt gynnsamma vindförhållanden.

Ett led i projektet var att utreda hur vindkraftverken skulle påverka “en av Europas största koncentrationer av havsörn” som finns i området. Biotestsjön släpper ut varmvatten i området som då hålls isfritt hela vintern och lockar mängder av andfåglar och därmed också många havsörnar.

Två forskare från Uppsala universitet, Jan Pettersson och Alf Sevastik, räknade till minst ett hundratal olika havsörnar under ett år. De drygt 100 havsörnarna gjorde mellan 500 och 800 flygningar inom 50 meter från de planerade vindkraftverken och inom 100 meter skedde två flygningar per timme. Utifrån dessa data räknar forskarna med att 1-2 havsörnar om året skulle ha krockat med något av vindkraftverken, men det finns en stor osäkerhet i studien och de två forskarna anser att “risken för krockar kan ha underskattats eftersom så många flygningar sker totalt i området”.

– Som rättspraxis ser ut i dag är chansen att få tillstånd för en vindkraftpark vid biotestsjön i Forsmark mycket liten, säger Vattenfalls projektutvecklingschef Eva Vitell i ett pressmeddelande.

Sveriges Ornitologiska Förening skriver att de “anser det oacceptabelt och oförenligt med miljöbalkens försiktighetsprincip att bygga en vindkraftpark på en sådan plats“.

Källa: UNT och UNT

Mer att läsa