Gå till innehållet

Havsörn och fiskgjuse stoppar kyrkans vindkraftverk

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Havsörn. Foto: Erik Hanssongnäs

Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att Svenska kyrkan inte får bygga två vindkraftverk på Fogdön i Mälaren. Anledningen är att det i närheten häckar både havsörn och möjligen även fiskgjuse. 

Strängäs stift gjorde enligt Miljöaktuellt inte någon ordentlig kartläggning av naturvärdena i närheten och fick även avslag i Mark- och miljödomstolen. Kyrkan gjorde då en egen fågelinventering, men fick nej även i den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen. Domslutet kan inte överklagas.

Källa: Miljöaktuellt och Svenska kyrkan

Mer att läsa