Gå till innehållet

Havsnivån stiger snabbare än beräknat enligt ännu en studie

Smältande glaciär. Foto: Erik Hansson

Smältande glaciär. Foto: Erik Hansson

Ännu en studie har kommit fram till att havsnivån kommer höjas snabbare än vad FN:s stora IPCC-rapport kom fram till. I IPCC-rapporten överskattades havsnivåökningen under 1900-talet enligt en ny studie från Harvard. Det innebär att den vattenhöjning som skett detta årtusende varit ännu kraftigare än man tidigare trott och att det därmed finns risk att ännu fler av världens städer kommer stå under vatten i framtiden.

Även i Sverige påverkas städer redan av höjda havsnivåer och i Skåne har flera städer redan inlett kampen mot haven. Det är också känt att Sverige kommer drabbas snabbare och kraftigare än många andra länder av klimatförändringarna.

Tidigare nyhet 15 maj 2014: Två av varandra oberoende studier, från NASA och universitetet i Washington, menar att istäcket över västra Antarktis har börjat falla sönder och nu har passerat punkten när det kan räddas.

Den globala uppvärmningen har varit en bidragande orsak till att isen smält så snabbt i området och med tanke på att området innehåller tillräckligt med is för att höja havsnivån i världen med över tre meter är det alarmerande nyheter.

Det kan ta över 100 år innan istäcket smält helt, men havsnivåhöjningen beräknas i de här nya studierna gå snabbare än i den stora IPCC-rapporten från FN (del 1 och del 2) och tempot kommer att öka efter hand. Om isarna fortsätter smälta i den nuvarande takten kommer, enligt forskarna, världens städer som ligger nära havet behöva överges i framtiden.

Rapporterna, som kommit fram till samma resultat med två olika metoder, menar att även om det är försent att rädda det här istäcket i ett längre perspektiv så finns det många fler istäcken att rädda för att inte förvärra situationen ytterligare.

Källor: NY Times och Mother Jones

Mer att läsa