Gå till innehållet

Havens syre minskar rekordsnabbt – döda zoner breder ut sig

Syret i haven minskar snabbare än någonsin. Helt döda zoner har fyrdubblats på 50 år och antalet områden med farligt låga nivåer har på samma tid ökat från 45 till 700. Det är en av de mest skadliga, men minst rapporterade biverkningarna av klimatförändringarna, skriver Internationella naturvårdsunionen IUCN.

I IUCNs nya rapport om minskande syrehalter i haven framgår att många viktiga ekosystem närmar sig kollaps och att stora fiskar som hajar, tonfiskar och svärdfiskar är extra utsatta eftersom de behöver mer syre för att klara sig.

I takt med att haven får allt mindre syre kommer exempelvis maneter gynnas eftersom de klarar sig på lite syre. Många andra fiskarter kommer pressas upp mot ytan där det finns mer syre, men där de är mer utsatta från fiske.

Det är framför allt den globala upphettningen som bidrar till syrebristen eftersom varmare vatten håller mindre syre och lättare bildar skikt med olika salthalt eller olika temperaturer i haven. Men även intensivt jordbruk med kraftig gödsling bidrar. 2017 upptäcktes en död zon i Mexikanska gulfen på över 30 000 kvadratkilometer som orsakats av amerikansk köttindustri.

Redan nu har haven förlorat 2 procent av sitt syre och i slutet av århundradet förväntas det uppgå till 3-4 procent. Men på många håll, där det lever mycket fisk idag, kommer minskningen vara betydligt högre.

För att hjälpa haven att återhämta sig menar forskarna bakom rapporten att det måste till fler marina skyddsområden för att minska överfisket.

– Ett friskt hav med rikligt med liv kan minska takten för klimatets sammanbrott avsevärt. Hittills har den mest djupgående påverkan på den marina miljön kommit från fisket. Att avsluta överfiske är en snabb, möjlig åtgärd som kommer att återställa fiskbestånd, skapa mer motståndskraftiga havsekosystem, minska koldioxidföroreningar och öka kolutjämningen och leverera mer lönsamma fiske och blomstrande kustsamhällen, säger Monica Verbeek, ordförande för gruppen Seas at Risk.

Rapporten ger även tips på vad vi som privatpersoner kan göra för att minska vårt bidrag till havens syrebrist: konsumera mindre i allmänhet, ät mindre eller inget kött, undvik produkter som är beroende av majs, undvik etanol som bränsle och om du kör ett fordon, välj ett som är bränslesnålt.

Läs även:
Köttindustrin orsakar död i Mexikanska golfen
• ”Alarmerande” mycket bottendöd i Östersjön

Källor: The Guardian och IUCNs rapport

Mer att läsa