Gå till innehållet

Hårt utsatta ålgräsängar “hot-spots” för kol- och kväveinlagring

Ålgräs. Foto: Colin.faulkingham, Public Domain, Länk

En ny studie har kommit fram till att förlorade ålgräsängar orsakar frisättning av stora mängder kol och kväve, som bidrar till ökande klimatförändringar och övergödning. Dessutom slår det hårt mot den biologiska mångfalden.

På svenska västkusten har sjögräsängarna minskat kraftigt – med upp till 80 procent. De hotas bland annat av att det byggs mycket bryggor och hamnar i dessa kustnära miljöer. Globalt sett förloras 7 procent av sjögräsytan i världen varje år. Det motsvarar två fotbollsplaner i timmen.

Den nya studien av forskare vid Göteborg universitet, Stockholms universitet, Åbo Akademi och Syddanskt universitet, som publicerats i tidskriften Ecosphere, visar att stora mängder kol och näringsämnen släpps ut när ålgräsängarna försvinner. Ålgräsängar är “ovanligt effektiva” på att lagra in både kol och näringsämnen i sedimentet.

– Dessa ängar kan ha flera meter tjocka lager av organiskt rika sediment, vilket gör de till globala “hot-spots” för kol- och kväveinlagring, säger Per Moksnes, som är huvudförfattare till studien.

Viktiga för kollagring och livsmiljöer

Tidigare studier har visat att ålgräsängar lagrar kol 40 gånger snabbare än skogar. De täcker bara 0,1 procent av haven globalt sett, men står för 10 procent av kollagringen. Dessutom rymmer de 40 gånger så mycket liv som bar havsbotten.

Studier från Åbo Akademi visar att ålgräsängarna i medeltal lagrar 27 ton organiskt kol per hektar, men att det varierar mellan tre och 265 ton per hektar. De viktigaste kolsänkorna hittade forskarna i Kattegat och Skagerrak.

I den nya studien beräknas att varje hektar ålgräs som försvinner innebär att det släpps ut över 60 ton kol och 6,6 ton kväve. Det motsvarar ungefär det genomsnittliga årliga utsläppet från en fiskodling i Sverige och kostnaden för att kompensera för dessa utsläpp skulle landa på över 1,3 miljoner kronor per hektar.

– Det är därför viktigt att dessa utsläpp beaktas vid dispens- och tillståndsärenden som rör skador på ålgräs, säger Per Moksnes.

Hotas av bryggor, hamnar och båttrafik

Men trots ålgräsängarnas stora betydelse, vilket varit känt länge, har nästan 10 kvadratkilometer ålgräs försvunnit enbart i fjordområdena innanför Marstrand i södra Bohuslän sedan 1980-talet. Det motsvarar tre gånger större utsläpp än den årliga belastningen av kväve till Skagerrak från alla svenska vattendrag. Det skulle också kosta samhället ungefär 1,3 miljarder kronor att kompensera.

Per Moksnes berättar att ålgräsängar på många håll är extra utsatta idag eftersom det byggs bryggor och småbåtshamnar vid stränder. Dessutom är de extra känsliga för svall från båtar.

– Vi hoppas att studien kan belysa vikten av att identifiera och öka skyddet av dessa värdefulla och känsliga ålgräsängar, säger Per Moksnes.

Läs även

”Katastrofal” förlust av sjögräsängar
• Genombrott för att återskapa viktiga ålgräsängar
• Ny studie visar hur vattenväxter bidrar till bättre vattenkvalitet
• De viktiga undervattensväxterna och hur de skadas av bryggor och båtar
• ”Havets barnkammare” har minskat med upp till 80 procent på Västkusten

Källor: Ecosphere och Göteborgs universitet

Mer att läsa