Gå till innehållet

Hårt kritiserad oljeledning stoppas av Obama

En av de vita björnarna i Kanada som hotades av oljeledningen. Den vita färgen är ett pigmentfel. Egentligen är det svartbjörnar. Foto: Tom Svensson http://www.natursidan.se/tag/tom-svensson/

En av de vita björnarna i Kanada som hotades av oljeledningen. Den vita färgen är ett pigmentfel. Egentligen är det svartbjörnar. Foto: Tom Svensson 

President Barack Obama har nu beslutat att stoppa den stora och hårt kritiserade oljeledningen kallad Keystone XL som skulle gå mellan Kanada och Texas. Oljeledningen, som bland annat skulle hota flera rika naturområden, anses inte förenligt med att bekämpa klimatförändringarna.

– USA är nu en global ledare när det kommer till att ta viktiga beslut för att bekämpa klimatförändringarna, och rent krasst skulle ett godkännande av de här planerna ha underminerat det ledarskapet, sa Obama.

Oljeledningarna har diskuterats på politisk nivå i sju års tid. De skulle sträcka sig nästan 200 mil längs sex delstater och transportera nästan 1 miljon liter olja från Kanada till Mexikanska golfen. Oljan är utvinnen ur oljesand i Kanada, en process som är sex gånger så enerikrävande och ger mellan tre och 13 gånger så mycket koldioxidutsläpp jämfört med vanlig oljeutvinning.

Oljeledningen skulle också dras genom ett område i Kanada som är väldigt rikt på djurliv och som rymmer de heliga, vita kermodesbjörnarna. De skildras av Joakim Odelberg i Mitt i naturen den 12 november, men även bevarandefotografen Tom Svensson har varit i området.

– Det är en helt fantastisk miljö fylld av magiska urskogar med vackra mossor, vita björnar, vargar, minkar, sälar, uttrar, havsörnar och laxar. Den biologiska mångfalden är helt otrolig och om planerna på oljeledningar och supertankers i fjordarna hade blivit av vore det som gjort för naturkatastrofer. Inte ens British Columbia vill ha oljeledningen, men staten bara kör på, berättade Tom Svensson i vår intervju med honom.

Många republikaner i USA var för förslaget med oljeledningen. Donald Trump menade till exempel att det skulle vara “bra för miljön, inga nackdelar”, men Barack Obama passade på att göra en stark markering i ett tal nyligen.
– Vi vet att mänsklig aktivitet förändrar klimatet. Vi vet att mänsklig uppfinnelserikedom kan göra något åt det. Vi börjar se att vi har den politiska viljan att lyckas. Så tiden att bry sig om kritiker och cyniker är över. Tiden att plädera för ignorans är verkligen förbi. Förnekarna är allt ensammare på deras egen krympande ö.

Källa: CNN

Mer att läsa