Gå till innehållet

Hårda vattenrestriktion när Kalifornien drabbas av ännu en rekordtorka

Lake Oroville 2021. Foto: Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Torkan som just nu drabbar Kalifornien är värre än något annat delstaten upplevt tidigare. Även i fjol drabbades området av en katastrofal torka.

Torkan sommaren 2021 var den värsta som drabbat Kalifornien på 126 år och innan dess var rekordet från 2020. Sommaren 2022 ser ut att kunna bli ännu värre. Årets första tre månader var den torraste perioden som någonsin uppmätts med “enorm marginal”. Bristen på nederbörd har lett till att södra Kalifornien just nu bara har hälften så mycket vatten som behövs inför sommaren. Nu införs vattenrestriktioner för sex miljoner invånare i området.

Krisen för grundvattnet i Kalifornien har förvärrats snabbt i takt med den globala uppvärmningen och forskare oroas över om det kommer kunna återhämta sig. Under åren 2007-2009 minskade vattnet i området med hela 19 km3. Torkan 2012-2016 blev ännu värre. Då försvann 28 km3 vatten och bara 19 procent av vattnet återhämtade sig. Det är mer än tio gånger mer vatten än vad Sveriges samlade industri (2 km3), hushåll (0,57 km3) och jordbruk (0,076 km3) använder på ett år.

Efter en torrperiod tar det lång tid för grundvattennivåerna att återhämta sig. Under de bästa förutsättningarna, med högre nederbörd än normalt, tar det 6-8 år innan det återgått till det normala. Men Kalifornien blir allt varmare och torrare på grund av klimatförändringar och i ett torrare klimat är det bara 20 procents chans att vattennivån återhämtar sig på 20 år. Då är det förutsatt att det inte sker ännu en torrperiod under dessa årtionden.

Det är inte bara klimatet som försvårar situationen. Det pumpas också upp stora mängder vatten till bevattning av grödor. Central Valley producerar en fjärdedel av USA:s mat.

Läs även:
Allt vanligare med ”blixttorka”
Fyra gånger så många skogsbränder i USA på 20 år
• Extrem torka på många håll i världen i början av 2022
Allt större kris för Kaliforniens grundvatten

Källor: CNN och USA Today

Mer att läsa