Gå till innehållet

Hårda anklagelser mot Ikeas miljötänk i ny rapport

Karpaterna i Rumänien. Foto: Pear Blossom – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

I en ny granskande rapport från Earthsight anklagas Ikea för att köpa virke från illegala avverkningar i Ukraina och för att ha en affärsmodell som gör att det slängs allt mer möbler. Den illegala avverkningen gjordes av FSC-certifierade företag.

Det är hård kritik som den oberoende granskande organisationen Earthsight kommer med i sin rapport. En av delarna är att Ikeas underleverantör under 2018 avverkade på 109 platser i skogar i den Ukrainska delen av bergskedjan Karpaterna. Avverkningen ska ha skett i strid med miljölagar i skogar med hotade arter och under fåglarnas häckningstid. Dessutom ska avverkningarna ha fortsatt under 2019 och 2020 och utnyttjat undantag i lagstiftningen för att avverka mer än vad som är tillåtet. Uppgifterna om att det avverkats under den aktuella tiden har bekräftats av Ukrainska myndigheter.

Rapporten innehåller också hård kritik mot Ikeas affärsmodell och företagets ständiga fokus på tillväxt som gör att de använder 1,8-2,5 miljoner fler träd för varje år. 2019 använde Ikea 21 miljoner kubikmeter virke. Enligt Earthsights beräkningar motsvarar det sju varv runt jordklotet med trädstammar som ligger tätt intill varandra.

Granskningen tar också upp att det illegala virket avverkades med FSC-certifierat skogsbruk. Earthsight, som tidigare avslöjat en lång rad skandaler inom den internationella skogsindustrin, menar att FSC:s misslyckanden i Ukraina bara är ett exempel på vad som även sker på andra håll i världen under FSC:s namn.
– Långvariga strukturella brister i FSC-system, inklusive stora intressekonflikter, innebär att sådana problem oundvikligen kommer att fortsätta. Samtidigt som alla seriösa naturvänner förespråkar en strategi för att “minska konsumtionen, återanvända, återvinna”, rekommenderar FSC att konsumenter köper mer virke och papper. Genom att inte reformera sin verksamhet, undergräver FSC aktivt ansträngningarna för att skydda skogar – ett viktig del för att rädda mänskligheten från klimatkrisen, skriver Earthsight i sin rapport.

Ikeas skogs- och råvaruchef Ulf Johansson säger till SVT Nyheter att företaget ska inleda en egen utredning som beräknas ta två månader och att de omedelbart ska avsluta leveranser om det visar sig att de innehåller illegala produkter.

– FSC måste snabbt ta itu med sina systemfel och ändra sin filosofi för att göra den lämpligt för 2000-talet. Om inte det görs måste Ikea vara villiga att överge den. Under tiden måste Ikea agera brådskande för att införa bättre egna system och använda dem för att rensa upp sina leveranskedjor från Ukraina och andra platser, skriver Earthsight.

Källor: Earthsight och Reuters

Mer att läsa