Gå till innehållet

Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning

EU

När Sverige rapporterar hur mycket kol som binds i den svenska naturen till EU används “kraftigt missvisande värden” för att tillåta mer skogsbruk. Detta efter ett beslut av Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Det är Naturskyddsföreningen som är starkt kritisk till sättet att redovisa. De menar att Sverige kommer att rapportera in kraftigt missvisande värden om svenska kolsänkor till EU.

LÄS ÄVEN: • Artrik skog lagrar mer än dubbelt så mycket kol som monokulturer

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Att ett föregångsland som Sverige skickar in gravt missvisande värden om kolsänkor kan uppmuntra andra nationer att göra samma sak i ett större sammanhang. Det kan leda till överskott av utsläppskrediter globalt, som stör den internationella klimatpolitikens genomförande. Vad säger vi när Brasilien försöker göra samma sak inom ramen för klimatkonventionen? säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Staffan Widstrand: Vem har godkänt det här skogsbruket?

Naturen lagrar kol och är därmed en så kallad kolsänka. Inom EU har medlemsländerna enats om regler om att försöka bibehålla kolsänkorna för att minska belastningen på klimatet. EU-länderna har därför fått i uppdrag att skicka in information om hur stora kolsänkorna för skogsmarken var under början av 2000-talet, den så kallade ”skogliga referensnivån”. Utifrån denna nivå kan det sedan bedömas om kolsänkan i länderna ökar eller minskar.

Det är denna nivå som Naturskyddsföreningen anser att Sverige är oärliga med;
– Under förra mandatperioden beslutade Sveriges riksdagsmajoritet – Alliansen och SD – att Sverige skulle driva den egendomliga linjen att beräkningarna om kolsänkan inte ska baseras på verkliga historiska data om skogsavverkningar. Istället skulle kolsänkan räknas fram på andra sinnrika sätt, som på olika vis säkrar att Sverige kan avverka betydligt mer än vad vi gör idag – och ändå redovisa en orörd kolsänka. Denna svenska linje förlorade stort i omröstningen inom EU, och resten av medlemsländerna rapporterade in sina referensvärden inför deadline i december förra året utifrån de historiska avverkningar som man bestämt, skriver Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Naturorganisationer: Falsk bild av Sveriges skogsbruk som hållbart

Sverige begärde dock anstånd och nu har Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gått emot regeringens förslag för att tillåta ökad avverkning.

– Naturskyddsföreningen kommer att uppmärksamma EU-kommissionen på felaktigheterna i beräkningarna. Vi har goda förhoppningar om att vi får kommissionen med oss på att inte låta den svenska skogsindustrin komma undan med det här under förevändning att det här skulle vara bra för klimatet, säger Oscar Alarik, chefsjurist, Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa