Gå till innehållet

Hård kritik mot Sverige – samer måste få inflytande över exploatering av natur

Före detta lavrik renbetesmark. Foto: Björn Mildh

Sverige har vid flera gånger tidigare fått internationell kritik av FN för sin behandling av samerna, men nu kommer kritiken från högre instans än tidigare, enligt SVD. 47 utrikesministrar i Europarådets ministerkommitté uppmanar Sverige att ge samer inflytande över beslut som rör exploatering av natur inom renskötselområdet. Samtidigt får statens skogsbolag Sveaskog hård kritik för hur de bedriver skogsbruk på samernas mark.

Europarådet menar att flera saker måste åtgärdas omedelbart av Sverige. Urfolket samerna måste bland annat få större inflytande på myndigheters beslut om exploatering av mark inom renskötselområdet. Det kan till exempel gälla vid gruvor eller vindkraftverk och det är en fråga som har stor betydelse. Enligt Svenska Dagbladet planeras 9 av 10 framtida exploateringar att ske i traditionellt renbetesland.

LÄS ÄVEN: • Sverige sämst på urfolks miljöinflytande över gruvor och vindkraft

När nu kraven kommer från Europarådets ministerkommittén innebär det att även Sveriges regering officiellt står bakom resolutionen. Hur det går ihop med att näringsminister Mikael Damberg (S) meddelat att samer inte ska kunna säga nej till gruvor och inte få mer rättigheter att bestämma över land är i dagsläget oklart. Kanske kommer det klarna den 13 november när Europarådet ska träffa ansvariga på regeringskansliet och samiska organisationer i Stockholm för att försöka komma vidare i frågan.

Svenska folkets skogsbolag får hård kritik för sin verksamhet i renbetesområden
Förutom att naturen i renskötselområdet hotas av gruvor utgör även skogsavverkning ett stort problem för rennäringen. Naturskyddsföreningen har kritiserat Sveaskog hårt för att bolaget inte vill ha vittnen i sina möten med samebyar och både Greenpeace och Svenska Samernas Riksförbund är kritiska mot det intensiva skogsbruket i renbetesområden och att skogarna ersätts med contortatallplantage. Det har lett till att de lavrika skogarna i Sverige har minskat med 71 procent på 60 år vilket ställer till med problem för rennäringen.

LÄS ÄVEN: • Viktig fråga om Girja samebys rättigheter avgjord i hovrätten

I en debattartikel, undertecknad av fyra samebyar och Naturskyddsföreningen i Luleå och Piteå, får Sveaskog kritik för att “använda sin maktposition för att pressa samerna till eftergifter” och försöka komma åt skogarna i renbeteslandet.

– Sveaskog lyssnar inte på samerna. Sveaskog har inte respekt för samernas verksamhet. Dessutom är kunskapen om renskötselns villkor obefintlig hos bolagets företrädare, skriver undertecknarna.

Samerna sitter i en jobbig sits eftersom de kan ha säsongsarbete med röjning i dessa skogar före de avverkas, viktiga jobb som de inte har råd att avstå från.

– Sveaskogs trakthyggesbruk och maktfullkomlighet är tunga hot mot rennäringen, mot hela samebyars existens och mot skogar som borde skyddas. Allt handlar om ett strukturellt men också systematiskt förtryck, baserat på urgammal herrefolksmentalitet, tillsammans med en senare tids oro för att samer med rättigheter skulle kunna försvåra exploatering.

Om exploatering blir svårare efter mötet den 13 november återstår att se.

Källor: SVD och Skydda Skogen

Mer att läsa