Gå till innehållet

Hård kritik mot Sveaskogs uttalande: ljuger med makalös fräckhet

Renar letar bete i avverkad skog vid Maskaure sameby. Bilden är tagen den 19 april 2021 och visar renarnas villkor idag. “Här är det skogsbolaget Norra Skog som också är i farten i Maskaure samebys marker, men det kunde precis lika väl ha varit Sveaskog”, skriver samebyarna och naturorganisationerna i sitt öppna brev. Foto: Björn Mildh

I en intervju med Rapport den 23 april säger Sveaskogs informationschef Niclas Brantingson att Sveaskog inte avverkar naturskogar. Uttalandet har fått hård kritik och i ett öppet brev kallar företrädare för flera samebyar och naturorganisationer det för lögner.

Måndagen den 26 april skriver Sveaskog på DN Debatt om hur de ska öka den biologiska mångfalden genom bland annat ökad hänsyn, större andel lövträd och en “utredning av storleken på hyggen”. De tar också upp skogsbruket i renbetesland:

– I hela norra Sverige, där Sveaskogs mark sammanfaller med renskötseln, ska vi omsorgsfullt röja och gallra för att gynna renens huvudföda, marklevande lavar. Insatserna ska anpassas till önskemål från samebyarna för att ge god effekt, skriver Per Matses, vd Sveaskog, och Eva Färnstrand, ordförande Sveaskog.

Hård kritik samma dag
Samma dag skickar företrädare för fyra samebyar ett öppet brev till Sveaskog där de ger hård kritik mot hur bolaget genomför sitt skogsbruk. Dessutom anklagas Sveaskog för att ljuga om hur det sker.

– Statsägda Sveaskog, ni far gång på gång med lögn för att försvara ert förödande skogsbruk i vår urbefolkning samernas renbetesmarker, skriver undertecknarna till det öppna brevet.

Samebyarna tar också upp att vid samrådet med Sveaskog 2020 ville bolaget avverka 32 naturskogar, ca 400 hektar, inom Maskaure samebys renbetesmarker.

– Milt sagt Sveaskog, ni ljuger med makalös fräckhet. 400 år av statliga övergrepp mot vår urbefolkning samerna får räcka, skriver undertecknarna från bland annat Maskaure sameby, Västra Kikkejaure sameby, Luokta-Mávas sameby, Muonio sameby och Naturskyddsföreningen Norrbotten.

Källa: Öppet brev till Sveaskog

Mer att läsa