Gå till innehållet

Hård kritik mot planerat massdödande av fåglar

Storskarvar. Foto: Erik Hansson

Samtidigt som industritrålare fiskar upp miljontals kilo fisk på bara några månader så läggs ett förslag om att varannan storskarv i länet ska dödas för att underlätta för fisket. Det skulle innebära det “största massdödandet av en vild fågelart som en svensk myndighet beslutat om”, menar Sören Linden vid Stockholms Ornitologiska Förening.

Redan nu har länsstyrelsen beslutat om att upp till 5 000 skarvägg får förstöras vid Ljusterö i Stockholms skärgård fram till i juni i år. Metoden som ska användas är så kallad oljering – äggen doppas i olja så att fostret/ungen inte får luft och dör. Dessutom tillåts jakt på 150 skarvar.

I förvaltningsplanen föreslås dessutom att antalet skarvbon ska halveras från 6 000 till 3 000 de närmaste tio åren. Även omfattande jakt ska tillåtas.

Sören Linden deltog vid mötet med viltförvaltningen som en av två representant för naturvårdsintresset. Han tycker det är märkligt att det diskuteras en vild fågelarts påverkan på fisket samtidigt som monstertrålare tar upp en ofattbar mängd fisk i Stockholms skärgård för att producera fiskmjöl åt laxodlingar. Enligt statistik från Havs- och vattenmyndigheten har industritrålarna hittills i år (1 jan – 6 april) tagit upp över 3,1 miljoner kg strömming enbart i Stockholms län. Det kan jämföras med yrkesfiskarnas 4 400 kg under samma tid.

– Länsstyrelsen gör på det här sättet skarven till syndabock när vi alla vet att det är stora miljöförändringar som är de verkliga orsakerna till vissa fiskbestånds nedgångar, som exempelvis övergödning av Östersjön, miljögifter, exploatering av grundområden och kommersiellt fiske.

Nu ska länsstyrelsen fatta ett beslut och Sören Linden förväntar sig att förslaget kommer godkännas.

– Då är det fastslaget att starta ett massdödande som ingen tidigare myndighet har beslutat om. Att halvera en vild fågelarts population. Det är helt absurt!

Läs även:
Industritrålare hotar Östersjöns ekosystem
• Kraftigt ökad exploatering av haven på 2000-talet
• Hård kritik mot nya EU-bidrag som underlättar överfiske

Mer att läsa