Gå till innehållet

Hård kritik mot nya ålfiskeregler – “får minimal effekt”

EU:s fiskeministrar har beslutat om förbud för yrkesfiske efter ål i havet under 2018. Men förbudet gäller “en valfri sammanhängande period på tre månader” och när nu Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att förbudet ska gälla mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019 får det hård kritik av Världsnaturfonden.

– Ålen är akut hotad och Sverige bland de länder som fiskar mest. EU är överens om att arten ska skyddas, men Havs- och vattenmyndigheten föreslår att fiskestoppet ska ske under de 3 mån då ålen fiskas MINST. Stoppet får därmed minimal effekt. Hur tänker ni nu? undrar Världsnaturfonden på Twitter.

LÄS ÄVEN: • Ännu ett år med omfattande illegalt fiske av utrotningshotad ål i Sverige

– Vid val av period för fiskeförbud under 2018 har vi beaktat påverkan på svenskt fiske i förhållande till åtgärdens förväntade effekt på hela beståndet. Utifrån tidigare års fångster bedömer vi att ett fiskeförbud från november till och med januari kommer minska det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent, vilket motsvarar cirka 35 ton, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på HaV.

LÄS ÄVEN: • Allt färre butiker och restauranger säljer utrotningshotad ål

Varje år tar svenska yrkesfiskare upp runt 150–180 ton ål i Östersjön och cirka 80–100 ton i svenska sötvatten.

Att förlägga förbudet till när det fiskas minst är inte det enda med EU:s beslut som tycks vara mer till för fiskeindustrin än för att rädda den akut hotade ålen. Förbudet omfattar inte heller fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.

LÄS ÄVEN: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

– Vår bedömning är att åtgärden kommer ge mycket liten effekt på beståndet som helhet och dess möjlighet till återhämtning, oberoende av när perioden införs i Sverige, säger Ingemar Berglund.

 

HaV:s förslag till tre månaders fiskeförbud i svenska vatten ska nu skickas ut på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer. Beslut väntas tas senare i maj.

Källa: Hav- och Vattenmyndigheten

Mer att läsa