Gå till innehållet

Hård kritik mot RSPO-certifierad “miljövänlig” palmolja

Trämassaplantage. Foto: Lisa Sihlberg http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-lisa-sihlberg/

Skövlad regnskog i Indonesien. Foto: Lisa Sihlberg

Framställningen av det billiga vegetabiliska fettet palmolja innebär omfattande regnskogsskövling och nu kritiserar forskare även branschens miljömärkta palmolja för att vara verkningslös i skyddandet av regnskogar. Det drabbar inte minst världens få kvarvarande orangutanger. En ny undersökning från Greenpeace visar också att RSPO-certifierade företag skövlar regnskog i den stora skogsbrandens spår.

Så kallad RSPO-märkt palmolja (Roundtable on Sustainable Palm Oil) är palmoljeindustrins egen, frivilliga märkning av vad branschen själv kallar för hållbar palmolja. I dagsläget är 18 procent av världens palmolja märkt som hållbar, men det är i stort sett enbart Europa som köper in denna palmolja.

Palmoljefrukt. Foto: Lisa Sihlberg http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-lisa-sihlberg/

Palmoljefrukt. Foto: Lisa Sihlberg

Ett stort problem med märkningen är enligt en ny rapport att den inte är effektiv. I regnskogsområden som RSPO-märkta företag låter bli att avverka, skövlar istället företag utan krav på hållbarhet. Dessutom har avverkningstakten i Indonesien de senaste åren bara ökat och är nu högst i världen, enligt en artikel i magasinet Nature. År 2020 beräknas 98 procent av Indonsiens regnskog vara avverkad.

Agronomen och sociologen Denis Ruysschaert har studerat RSPO under sju år och menar i en ny forskningsrapport att organisationens upplägg är verkningslöst för att skydda regnskogarna, speciellt de som fortfarande ger en livsmiljö åt orangutanger i Indonesien. Denis Ruysschaert anser att det finns fem huvudfaktorer till att RSPO är så urholkat: den finansiella kompensationen är för liten, för stor frihet till egna tolkningar i styrdokumenten, omtvistade frågor skjuts på framtiden, RSPO integreras dåligt i Indonesiens sociala och politiska förhållanden och det finns inte heller något effektivt externt kontrollsystem.

– Eftersom dessa tillkortakommanden kompletterar varandra blir systemets effektivitet dramatiskt försämrat för att skydda biologisk mångfald och nästan obefintligt för arter som sumatras orangutang-population som behöver stora skogsområden, skriver forskarna i sin rapport.

Även Naturskyddsföreningen är kritisk mot RSPO och menar att det “inte är en tillräcklig hållbarhetsgaranti“.

Inte heller Greenpeace tycker att certifiering är tillräckligt för att palmoljeindustrin i Indonesien ska bli mer hållbar. I en ny undersökning upptäckte de att tre RSPO-certifierade företag utförde “omfattande skogsskövling och dränering av torvmarker” i den stora skogsbrandens spår.
– Vi fann också att palmolja från dessa plantager levereras till den internationella och den nordiska marknaden genom handlare som Wilmar International, IOI Loders Croklaan och Golden Agri Resources. Dessa företag har åtagit sig att sluta köpa palmolja från regnskog och torvmarksområden, men återigen tas de på nu på bar gärning för skogsskövling. Tyvärr köper fortfarande svenska företag denna palmolja, i tron att deras leverantörer faktiskt har gjort det rätta, och att deras produkter är fria från smutsig palmolja, skriver Greenpeace på sin hemsida.

Greenpeace menar att “endast ett totalt branschomfattande förbud mot att skövla skogarna och torvmarker kan stoppa förstörelsen och förhindra ytterligare förluster av biologisk mångfald och minska Indonesiens utsläpp av växthusgaser”.

Palmolja ska enligt svensk lag sedan 13 december 2014 finnas med på livsmedels innehållsförteckningar. Den billiga oljan finns i allt från godis och mat till biobränslen, schampo och tandkräm. WWF beräknar att 50 procent av alla produkter i livsmedelsbutiker innehåller palmolja.

Läs mer:
Bildreportage om de sista sumatraelefanterna.
Bildreportage från regnskog mitt bland oljeplantagen.
Orangutanger hotas av palmoljeplantage.
“Certifierad palmolja i svenska livsmedel senast 2015”.

Källor: Science Direct, Greenpeace och Vetenskapsradion

 

Mer att läsa