Gå till innehållet

Hård kritik mot hur Sveaskog avverkar i sina ekoparker

Tretåig hackspett trivs i ekoparken Jovan. Foto: Erik Hansson

Kaliber i P1 har granskat Sveaskog och deras hantering av sina ekoparker, där de ska bevara värdefulla skogar. Det visar sig att det statliga skogsbolaget planerar att avverka flera värdefulla och helt unika gamla skogsområden.

De exempel som nämns i programmet, som även lyftes i Ekot, är de 100-åriga tallskogarna i Hornsö i östra Småland.

– Det är utan tvekan Nordens mest intressanta område när det gäller insekter. Bara när det gäller vedlevande skalbaggar så har vi funnit 700 arter här och över 100 rödlistade skalbaggar. Så det här området är exceptionellt, det är helt unikt faktiskt, säger Sven G Nilsson, professor i zooekologi vid Lunds universitet, till Kaliber.

I området har Sveaskog istället avsatt en tredjedel av den riktigt unga skogen, som är under 20 år gammal.

LÄS ÄVEN: • Skydda Skogen kräver avverkningsstopp i ekopark

Längre norrut, i Norrbotten, är länsstyrelsen kritisk mot att Sveaskog vill avverka några av de finaste områdena i ekoparken Naakajärvi. Även i ekoparken Jovan i Västerbotten ska Sveaskog avverka. Trots arter som doftticka, tjäder och tretåig hackspett och trots att en del av träden är över 200 år gamla.

I Kalibers granskning framkommer det också att Sveaskog inte skyddar lika stora ytor som de lovar. I delar av ekoparkerna bedrivs det skogsbruk, även i delar med höga naturvärden och sällsynta arter.

LÄS ÄVEN: • På det här hygget låg en av WWF:s naturpärlor – en gammal urskog med rödlistade arter

I ett pressutskick från Sveaskog som svarar på kritiken som framkommit i Kaliber skriver Karin Fällman, chef för skogsskötsel och miljö på Sveaskog att “bara för att en skog är gammal betyder inte det att den innehåller höga naturvärden”.

– Vi skyddar den skog som innehåller höga naturvärden. I ekoparkerna jobbar vi målmedvetet med att skapa nästa generations artrika skogar och arbetar till exempel med att främja lövskog och ta bort gran, Karin Fällman.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog vill avverka trots 80 rödlistade arter och Pantertanternas protester

Företaget medger enbart tre felaktiga avverkningar i ekoparkerna sedan år 2004.

– Vi inser att vi har varit dåliga på att externt berätta hur våra ekoparker fungerar och vad syftet med dem är. Vi är stolta över våra ekoparker och ska bli bättre på att informera om denna naturvårdssatsning, säger Karin Fällman.

LÄS ÄVEN: • Sveaskogs åtgärdspaket efter FSC-varning ifrågasatt

I Kalibers reportage framkommer det också att när ekoparkerna bildades gjordes det av “personer utan djupare kunskaper i ekologi” och att “resultatet ibland blev ganska så fyrkantigt”. När Kaliber ber att få se dokumentationen från inventeringarna innan ekoparkerna bildades får de svaret att det inte finns någon dokumentation.

Källor: Kaliber och Sveaskog

Mer att läsa