Gå till innehållet

Hård kritik mot hanteringen av skogsbranden i Västmanland

I en utredning av skogsbranden i Västmanland, gjord av Nerikes brandkår, riktas skarp kritik mot bland annat SOS Alarm, ledningen på plats och att beredskapen för stora skogsbränder i landet är dålig.

Den största skogsbranden i modern tid i Sverige orsakades av gnistor från en skogsmaskin. När en skogsarbetare ringde in larmet den 31 juli klockan 13:39 var branden ungefär 30×30 meter. Personen uppgav helt korrekt plats för branden, men när den skickades vidare från SOS Alarm till brandkåren uppgavs istället en vändplan 500 meter från brandplatsen. När felet upptäcktes och brandkåren till slut kommit rätt hade insatsen försenats med 40 minuter och branden vuxit till nästan 400×600 meter.

Glödbädd. Mark som ser stabil ut kan gömma glödande utrymmen, som kan ge livshotande skador. Foto: Peter Engman

Glödbädd. Mark som ser stabil ut kan gömma glödande utrymmen, som kan ge livshotande skador. Foto: Peter Engman

Det är enligt Nerikes brandkårs utredning huvudanledningen till att branden kunde växa och bli så stor. Men det är långt ifrån den enda kritiken som riktas mot insatsen. Enligt utredningsledaren Anna Henningsson fanns det ingen beredskap för en så omfattande skogsbrand eftersom man, “trots att det fanns tidigare indikationer och beräkningar som visade på att branden riskerade att få ett mycket kraftigt brandförlopp”, inte bedömt att det fanns någon stor risk.

I början av släckningsarbetet fungerade inte heller samordningen vilket ledde till att två enheter jobbade var för sig på olika håll och att flera insatser från exempelvis frivilliga och helikoptrar inte gjorde någon nytta. Räddningsledaren på plats visste inte heller hur man begärde stöd från militären vilket ledde till att det dröjde flera timmar innan en begäran lämnades in.

Enligt P4 Västmanland verkar det varit “mest tur att ingen av de som jobbade med släckningsarbetet skadades när branden spred sig okontrollerat. Ledningen hade dålig koll på vilka som fanns var i brandområdet, och att det fanns säkra reträttvägar”.

Utredningen föreslår som åtgärder att helikoptrar måste prioriteras, att personalen utbildas och får öva, samt att rutiner tas fram för liknande situationer i framtiden.

Läs mer:
Så började branden och så påverkas naturen.
Bilder och berättelse från brandområdet.

Källor: P4 Västmanland, Olycksutredningen och Tvärsnytt

Mer att läsa