Gå till innehållet

Hård kritik mot att Skogsstyrelsen föreslås sluta registrera nyckelbiotoper

Skog. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen meddelade i veckan att de föreslår att registreringar av nyckelbiotoper (skog med höga naturvärden) i samband med avverkningar ska upphöra. Beskedet har mött stark kritik både från Naturskyddsföreningen och den egna styrelsen.

Att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan är ett förslag från en utredning som Skogsstyrelsen skickat ut på remiss.

–  Enligt utredningen har begreppet nyckelbiotop fått en annan innebörd än vad som var tänkt från början i samband med att certifieringen knöt det till sig, och där anslutna aktörer förbinder sig att inte handla med virke från en nyckelbiotop, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen menar också att man blivit en “ofrivilligt garant” för “certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk”. Det är inte den rollen Skogsstyrelsen bör ha eftersom certifiering styrs av marknaden, menar utredningen.

Beslut fattas först senare i höst, men Skogsstyrelsens utspel i frågan får hård kritik, även från den egna styrelsen.

Mikael Karlsson, ledamot i Skogsstyrelsens styrelse, säger till Altinget att han anser att pressmeddelandet, med rubriken “Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra“, sätter en agenda.

– Den som äger frågan är Skogsstyrelsens styrelse och vi har inte föreslagit någonting. Pressmeddelandet är som gjort för att vilseleda. Rubriken i pressmeddelandet ger bilden av att det vore avgjort, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen är också kritisk. De anser att agerandet är “Helt oacceptabelt” och att Skogsstyrelsen tycks ha bestämt sig på förhand, redan innan remissomgången genomförts.

– Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist gjorde häromåret en egenhändig paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. När arbetet nu åter tagit fart, tycks Skogsstyrelsen plötsligt vilja upphöra med i princip all registrering av nyckelbiotoper, en verksamhet som pågått i decennier. Myndigheten verkar vara beredd att välja en linje som riskera långtgående konsekvenser för naturvårdsarbetet, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Källor: Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen och Altinget

Mer att läsa