Gå till innehållet

Hård kritik mot åldödande vattenkraft

Europeisk ål. Foto: Ron Offermans via Wikimedia

Europeisk ål. Foto: Ron Offermans via Wikimedia

Naturskyddsföreningen i Malung-Sälen riktar stark kritik mot Malungs Elverk AB. De menar att elbolaget inte tar sitt ansvar för att den utrotningshotade ålen ska kunna ta sig förbi företagets turbiner. Situationen hade kunnat avhjälpas med hjälp av omlöp så att ålarna kan ta sig förbi kraftstationerna, men det har Malungs Elverk motsatt sig.

Malung har Dalarnas enda vattendrag med ål (Ulvån). Den är ett viktigt uppväxtområde för ålen och det är enligt Naturskyddsföreningen i Malung-Säter “upprörande och orimligt att ett till större delen kommunägt kraftbolag inte vill medverka till nödvändiga förbättringar vid sina kraftverk”.

– I stället gör man sitt yttersta för att åsidosätta EU-direktiv om vatten och den svenska ålförvaltningsplanen, säger Bertil Helmersson som är ordförande i naturskyddsföreningen.

Ålar kan bli väldigt gamla och det är först i 10 till 25 års ålder som de påbörjar sin mystiska vandring hela vägen till Sargassohavet sydost om USA där de förökar sig och sedan dör. Efter att larverna kläckts färdas de passivt med Golfströmmen till Europas kuster.

Källor: Artdatabanken och DT

Mer att läsa