Gå till innehållet

Hård intern kritik mot Skogsstyrelsens chef efter inventeringspaus av skogar

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar 

Enligt Dagens Nyheter jäser missnöjet inom Skogsstyrelsen mot generaldirektör Herman Sundqvist. Tjänstemän anser att han genomfört ”en kupp” med inventeringspausen av nyckelbiotoper. Förutom den interna kritiken har miljöorganisationer avbrutit samarbetet med Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i Norrbotten kräver Herman Sundqvists avgång.

Dagens Nyheters har ringt runt till tjänstemän inom Skogsstyrelsen och de är upprörda. Både för att myndigheten ska pausa inventeringarna, men också för att generaldirektören Herman Sundqvist gick ut med beslutet på DN Debatt och inte informerade internt först.

LÄS ÄVEN: • Inventeringspaus av värdefull natur – ”ett av de största sveken mot naturvården”

– Det finns en oro för att det skadar vår trovärdighet. Som myndighet är vi ansvariga för att det finns en balans mellan målen miljö och produktion i skogsbruket. Att vi har medborgarnas förtroende är grundläggande för verksamheten, säger Royne Andersson, ordförande för ST inom Skogsstyrelsen till DN.

Herman Sundqvist medger också att “reaktionen internt blev starkare än jag hade förväntat mig”.

LÄS ÄVEN: • Tusentals nyckelbiotoper avverkas varje år – nya incitament behövs

Förutom interna reaktioner har beslutet mötts av kraftiga protester från naturvänner och miljörörelsen. Naturskyddsföreningen anser att det är “ett av de största sveken mot naturvården” och även WWF och BirdLife Sverige kritiserar inventeringspausen. Naturskyddsföreningen i Norrbotten har dessutom gått ut med att de tycker att Herman Sundqvist ska avgå eftersom de saknar förtroende för honom.

Samtidigt som den interna kritiken växer släppte Skogsstyrelsen en rapport från inventeringen av 477 nyckelbiotoper mellan åren 2009 och 2015.

– Uppföljningen visar att nyckelbiotoperna innehöll betydligt fler arter som signalerar höga naturvärden, så kallade signalarter, och rödlistade arter än vad vi tidigare kände till. Det är ett kvitto på att nyckelbiotoperna är viktiga för att arter ska bevaras, säger Sture Wijk, projektledare på Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

Dessutom upptäcktes att de 471 signalarter eller rödlistade arter och artgrupper som hittades fanns på väldigt få platser och därmed är känsliga.

– Mer än hälften av arterna hittades i högst 10 av de 477 områdena. Inom varje område är fynden av varje art oftast få. Två tredjedelar av de vedlevande arterna hittades högst fem gånger och en tredjedel bara en gång per område, säger Sture Wijk.

Källor: DN och Skogsstyrelsen

 

Mer att läsa