Gå till innehållet

Handlingsplan mot artutrotning från 104 naturorganisationer

Pelican Island i Florida är USA:s första “wildlife refuge”. Det skapades 1903. Foto: Gentry, George (U.S. Fish and Wildlife Service), Public Domain

I ett öppet brev till USA:s inrikesminister Deb Haaland har 104 naturorganisationer tagit fram förslag på hur artutrotningskrisen kan stoppas.

USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket konstaterade nyligen att landet befinner sig i en artutrotningskris. Som exempel nämndes att nästan 3 miljarder fåglar tros ha försvunnit från USA sedan 1970.

Nu har 104 naturorganisationer med sammanlagt många miljoner medlemmar undertecknat ett brev till inrikesminister Deb Haaland. De påpekar att vi befinner oss i en artutrotningskris med en miljon djur och växter som hotas av utrotning de kommande årtiondena och flera miljoner arter som minskar.

– Förlust av biologisk mångfald och den globala utrotningskrisen utgör ett grundläggande hot mot mänskligheten, som är beroende av de tjänster och processer som naturen tillhandahåller. Varje utrotning ökar risken för att våra planetära livsuppehållande system upplöses. Det gäller till exempel kolbindning, pollinering, vattenrening, syreproduktion och sjukdomsreglering. Det ohållbara utnyttjandet av natur och vilda djur får djupa konsekvenser, vilket framgår av denna nya epok av pandemier där en covid 19-liknande händelser “kommer att dyka upp oftare, sprida sig snabbare och ta fler liv” än någonsin tidigare, skriver organisationerna.

De största hoten mot den biologiska mångfalden är förlusten av livsmiljöer, exempelvis när de omvandlas till jordbruksmark, kalhyggen, plantager, städer eller infrastruktur.

För att stoppa artutrotningen anser naturorganisationerna att följande åtgärder krävs:

• Återställa och skydda friska ekosystem genom att etablera nya skyddade områden, utöka befintliga skyddade områden och förbättra kopplingen mellan dem. Utse 25 nya platser med hög biologisk mångfald som “nationella monument” och minst 20 nya “National Wildlife Refuge” med underrepresenterade naturtyper i behov av skydd.
• Integrera klimatförändringarna i arbetet för hotade arter. Det skulle kräva samråd om åtgärder från federala myndigheter om beslut som ökar växthusgaser skulle anses påverka federalt listade arter. Det skulle även gälla avlägsna, arktiska arter.
• Snabbt förbättra situationen för hotade arter genom att ge dessa arter lagligt skydd på listan över hotade arter (Endangered Species Act) och skydda deras livsmiljöer.
• Slå till mot den globala handeln med vilda arter, både den legala och illegala, genom att granska alla levande vilda däggdjur och fåglar i handeln och införa förbud för handel med alla hotade arter. Denna handel är ett stort hot mot många arter, är ett sätt att finansiera terrorism och innebär också en ökad risk för pandemier.

Källor: Center for Biological Diversity och Brevet till USA:s inrikesminister

Mer att läsa