Gå till innehållet

Hajfensindustrin består till två tredjedelar av hotade arter

Hajfenor. Foto: Cloneofsnake, CC BY-SA 2.0

Forskare har gjort en stor undersökning av vilka hajarter som gömmer sig bakom försäljningen av hajfenor. Resultatet bådar inte gott.

Det internationella forskarteamet tog prover på nästan 10 000 hajfenor på en marknad i Hong Kong. Med hjälp av DNA kunder de hitta 86 olika arter av framför allt hajar, men även rockor. 61 av dessa arter var utrotningshotade, det vill säga mer än två tredjedelar. De fann också att kustlevande hajar, som är lättare att få tag på för fiskare, var kraftigt överrepresenterade på marknaderna och att flera av dessa hajarter är starkt eller akut hotade enligt Internationella naturvårdsunionen.

– Överfiske är troligen den direkta orsaken till den nedgång som vi ser i haj- och rockbestånden runt om i världen. Det faktum att vi hittar så många arter som hotas av utrotning i den globala handeln med hajfenor är en varningssignal att den internationella handeln kan vara en av de viktigaste drivkrafterna bakom ohållbart fiske, säger Diego Cardeñosa, postdoktoral forskare vid Florida International University (FIU) och huvudförfattare till studien.

Nu vill forskarna att betydligt fler hajarter tas upp på den så kallade CITES-listan som försöker stoppa handeln med hotade djur. Nästa stora CITES-möte är i november. Dessutom finns det effektiva andra lösningar så som att ställa krav på fångstmetoder, begränsa fångster och skapa fler skyddade områden.

Källor: Mote Marine Laboratory och Conservation Letters

Mer att läsa