Gå till innehållet

Hajar viktiga för klimat och biologisk mångfald

Precis som andra så kallade toppredatorer står hajar för väldigt viktiga insatser i världens ekosystemen. Ny forskning visar även att tigerhajar och andra stora hajar har betydelse för klimatet.

Tigerhajar har i över 20 års tid studerats utanför södra Floridas kust och i Shark Bay i Australien. 2011 blev de stora hajarnas betydelse för ekosystemen aktualiserat i samband med att en värmebölja slog ut stora områden med sjögräs i Shark Bay. Sjögräs är sjökornas (dugongernas) huvudföda – de kan äta ungefär 40 kg per dygn och det visade sig att sjögräset fick väldigt svårt för att återhämta sig efter värmeböljan. Sjökorna betade det lilla som fanns kvar.

Forskaren Michael Heithaus vid Florida International University upptäckte att i områden med tigerhajar fanns det betydligt mer sjögräsängar eftersom tigerhajar äter sjökor och därmed skapar en bättre balans i ekosystemen.

– Enbart sjökornas rädsla för hajarna kan vara tillräckligt för att hålla marina ekosystem hälsosamma och bättre rustade att klara stress, säger Michael Heithaus till National Science Foundation.

Sjögräsängarna påverkar i sin tur väldigt många andra arter som är beroende av dem för skydd och för att hitta föda.

Dugong/sjöko. Foto: GejuniOwn work, CC BY-SA 3.0 de, Link

Men hajarna hjälper inte bara den biologiska mångfalden i områden där de lever. De gör också en insats för klimatet eftersom sjögräsängar är ett av världens effektivaste miljöer för kollagring. På en kvadratkilometer kan de lagra 83 000 ton kol, vilket kan jämföras med att skogar på land i snitt lagrar 30 000 ton kol per kvadratkilometer. Sjögräsängar täcker bara 0,2 procent av världens havsbotten, men beräknas stå för mer än 10 procent av all kol som lagras i havet.

Inte nog med detta. Stora marina djur, som hajar och valar omfördelar kol i haven när de äter från ytan och lagrar det i sin kropp. När de bajsar eller dör och sjunker till botten tillförs viktig näring och kol till botten.

I Shark Bay har antalet tigerhajar minskat med 71 procent och det är en trend som ses hos många hajarter över hela världen. Sedan 1970 har hajars och rockors utbredning i världen minskat med 71 procent och utvecklingen har inte förbättrats den senaste tiden. Andelen akut hotade hajar och rockor har ökat med 172 procent på 5 år och hajar har redan försvunnit från vart femte korallrev. Det får både stora effekter lokalt och globalt.

Källor: National Science Foundation, Nature Geoscience och BBC

Mer att läsa