Gå till innehållet

Hajar släpps ut på västkusten för att gynna biologisk mångfald

Småfläckig rödhaj. Foto: Havets hus

Det ser fortsatt relativt mörkt ut för de hajar som lever i svenska vatten, där pigghaj och småfläckig rödhaj är de vanligaste. För sextonde året i rad släpps det nu ut småfläckiga rödhajar i Lysekil för att gynna beståndet och den biologiska mångfalden på västkusten. Projektet är ett samarbete mellan Havets hus och Världsnaturfonden WWF.

Det är i samband med att Havets Hus firar 25 år som det också släpps ut 25 småfläckiga rödhajsungar i havet. Projektet har pågått i 16 år och sammanlagt har över 80 småfläckiga rödhajar fötts upp och skickats ut i havet. Måndag den 6 augusti 2018 ska ytterligare 25 individer släppas ut. Det görs eftersom det går dåligt för Sveriges hajar. Den småfläckiga rödhajen anses förvisso livskraftig, men uppskattningen är osäker och eftersom de utsläppta hajarna märks hoppas de kunna bidra med mer kunskap om artens spridning.

LÄS ÄVEN: • 60 procent av alla arter har försvunnit från västkusten på 80 år

Sämre går det för pigghajen, som klassas som akut hotad. Beståndet anses ha minskat med över 90 procent under de senaste tre generationerna och även om det tidigare så omfattande fisket på arten nu är förbjudet så tar det tid för arten att återhämta sig. Pigghajens honor blir, precis som andra hajar, nämligen inte könsmogna förrän vid 10-15-årsåldern och eftersom de dessutom föder få ungar så är hajar särskilt hotade av utrotning.

LÄS ÄVEN: • Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet

– Hajar är viktiga för balansen i havens ekosystem. Tyvärr är flera hajarter hotade på grund av hårt fiske och hajarnas långsamma förökning. Men det är positivt att de utmaningar vi står inför med förorenade hav börjar tas på allvar. Flera havsarter och deras situation uppmärksammas, säger Inger Näslund, havsexpert på WWF.

I Världsnaturfondens Fiskguide avråds från att äta all sorts haj oavsett fångstmetod eller var den är fångad.

Fakta: småfläckig rödhaj
Det är idag helt förbjudet att fånga småfläckig rödhaj i svenska vatten. Beståndet klassas som livskraftigt, men det är fortfarande brist på kunskap om hajarna. Småfläckig rödhaj blir oftast under 80 cm lång i svenska vatten och lever från Bohuslän till Öresund. Ibland fångas hajen som bifångst vid fiske efter torsk med garn, samt vid trålning efter rödtunga.
Källor: WWF och Artfakta

Fakta: pigghaj
Kan bli upp till 150 cm lång i Europa. Den är grå med vita prickar på sidorna och på båda ryggfenorna har den en giftig tagg. Födan består av de flesta fiskar som är mindre än den själv och den lever oftast från grunt vatten ned till 600 meters djup. Pigghajen har fiskats hårt även i Sverige och anses nu akut hotad, men kan trots det fortfarande hittas i svenska butiker.
Källa: Artfakta

Källa: WWF

Mer att läsa