Gå till innehållet

Hajar borta från vart femte korallrev

Grå revhaj vid ett korallrev. Arkivfoto: Albert Kok at Dutch Wikipedia(Original text: Albert Kok) – Transferred from nl.wikipedia to Commons., Public Domain, Link

I en ny studie undersökte forskare skyddade och oskyddade korallrev världen över. De kom fram till att hajar är funktionellt utrotade från minst 20 procent av 371 undersökta korallrev. När toppredatorer försvinner från ett ekosystem får det stora konsekvenser.

– Årtionden av överexploatering har ödelagt hajpopulationer och oron är stor över hajarnas ekologiska status, skriver forskarna i sin artikel som publicerats i Nature.

I studien undersöktes 371 korallrev i 58 länder under sju års tid. Forskarna använde beten som övervakades av filmkameror. Över 15 000 timmar material analyserades och de kom fram till att hajar var i stort sett helt frånvarande från 20 procent av korallreven. I dessa områden anses hajar därför vara funktionellt utrotade – även om det finns hajar i området så är det så få kvar att deras viktiga roll i ekosystemet är i stort sett utraderad.

Korallreven valdes inte ut slumpmässigt. I de fall det gick valde forskarna att undersöka ett korallrev med fiskeförbud och ett utan. Eftersom det är betydligt vanligare att det inte finns några restriktioner mot fiske tror forskarna att ett slumpmässigt urval korallrev skulle visa att hajar var borta från en betydligt högre andel rev.

Forskarna fann ett tydligt samband mellan korallrev utan hajar och närliggande samhällen och ett oreglerat fiske. I områden som i studien visade sig ha livskraftiga hajpopulationer gjordes däremot omfattande åtgärder som gynnade hajarna. Antingen i form av fiskeförbud eller ett fiske som baserades på forskning.

Hajar har som många andra toppredatorer en viktig roll genom att ta sjuka och svaga byten och därmed se till att de friska och starka individerna förökar sig.

Forskarna uppmanar nu regeringar i exempelvis Kenya, Indonesien, Qatar, Vietnam och Madagaskar att förbättra situationen för hajarna i korallreven. Framför allt måste fisket regleras eftersom det snabbt kan radera en lokal hajpopulation. Eftersom hajar förökar sig väldigt långsamt kan det ta lång ekosystemen återhämtar sig.

Källor: Nature och Mongabay

Mer att läsa