Gå till innehållet

Haj-jakt lockar fler hajar till stränderna

Tjurhaj. Foto: Albert Kok via Wikimedia

Tjurhaj. Foto: Albert Kok via Wikimedia

I Australien har jakten på hajar över tre meter inletts efter att sju personer dödats i hajattacker på tre år. Jakten på de utrotningshotade arterna har lett till massiva protester både i Australien och i exempelvis Sydafrika. Protesterna lär inte minska nu när det visar sig att myndigheternas jaktmetoder orsakat kannibalism bland hajarna och lockat fler hajar till stränderna.

Längs med kusterna har det placerats ut långa linor med agnade krokar. Målet är att hajar, så som tjur-, tiger- och vithaj, ska fastna på krokarna och sedan “dödas humant” längre ut till havs för att minska antalet hajar nära populära badstränder. Istället har hajar som sitter fast på krokarna lockat till sig artfränder från flera kilometers håll. De känner av stressnivåer och blodlukten från de hajar som fastnat på långt håll och äter sedan av de lätta bytena som sitter fast på krokarna.

Myndigheterna har bekräftat att det hänt att hajar ätit av andra hajar längs krokarna, men inte hur vanligt det är. De har inte heller bekräftat uppgifterna om att det hittills fångats och dödats 40 hajar.

Källa: Huffington Post

Mer att läsa