Gå till innehållet

Gynna spindlar och jordlöpare i jordbruket – minska skador från växtätare

Åkersvartlöpare (Pterostichus melanarius) - en jordlöpare med bladlöss i dieten. Foto: Mattias Jonsson

Åkersvartlöpare (Pterostichus melanarius) – en jordlöpare med bladlöss i dieten. Foto: Mattias Jonsson

“Tiden då insekticider löste alla problem med växtskadegörare tycks vara förbi”, skriver SLU i en ny studie där istället rovinsekter och spindlar lyfts fram som lämpliga åtgärder för att hålla exempelvis populationen av bladlöss nere i jordbruket. 

Eve Roubinet, på institutionen för ekologi på SLU, har i sin studie kommit fram till att många gamla bekämpningsmedel tappar effekt genom att insekterna utvecklar resistens mot dem. Dessutom förbjuds vissa särskilt miljöskadliga preparat inom EU.

– Nya sätt att angripa växtskyddsproblemen är därför eftertraktade, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Ett sådant sätt är att gynna marklevande rovdjur, såsom jordlöpare och spindlar i jordbruket. Genom att minska användningen av bekämpningsmedel och genom att underlätta för de små rovdjuren genom att se till att det finns andra bytesdjur för dem hela året. Detta kan göras genom att exempelvis tillföra organiskt material i markerna, samodling (odla flera grödor på samma fält), samt genom att anlägga breda kantzoner, som inte besprutas, i odlingarna.

Ju fler olika rovleddjur som gynnas desto stabilare blir ekosystemets naturliga kontroll av skadegörare under växtsäsongen.

– Min avhandling understryker hur viktigt det är att känna till hur hela födoväven ser ut, om man vill utforma strategier för en mångfaldsinriktad biologisk kontroll på åkermark. Det verkar alltså som att en mångfald av rovdjur ger en mer stabil biologisk kontroll, sett över hela säsongen, säger Eve Roubinet.

Källa: SLU

Mer att läsa