Gå till innehållet

Gruvbolaget svarar inte – staten får ta städkostnad

Fjällbäck i närheten av Oviken. Foto: CC BY-SA 3.0

Ett gammalt borrhål efter uran i Oviken läcker. Men myndigheterna får inte tag på gruvbolaget så nu får staten bekosta reparationerna, rapporterar LTZ.

Det kanadensiska gruvbolaget EU Energy Corp ansvarar för borrhålet, men Bergsstaten, myndigheten som ansvarar för att bolag följer minerallagen, har inte lyckats få tag på företrädare för bolaget. Under tiden har hålet fortsatt läcka ut en illaluktande vätska.

Nu har istället Bergsstaten och Länsstyrelsen i Jämtlands län bestämt att de tar hand om att åtgärda problemet och att staten därmed får stå för kostnaden och ha en fordran på EU Energy Corp. Men Bergstaten säger till LTZ att de bedömer utsikterna att få betalt som små.

Tätningsförsök misslyckades
Ett försök att laga röret gjordes nyligen, men läckaget fortsatte sedan röret troligen gått sönder längre ned i marken. Nya försök görs först till våren.

Minst ett års läckage
Det var för över ett år sedan som privatpersonen Linn Aldberg kände stanken från vätskan för första gången, men det var först i maj som hon hittade det metallrör som sprutade upp den illaluktande vätska ur marken. Det tog flera månader innan gruvbolaget kontaktades och åtgärder för att stoppa läckaget dröjde alltså mer än ett halvår.

Nätverket VetoNu gjorde i höstas en anmälan mot bolagen Continental Precious Minerals och EU Energy Corp, samt Bergs kommun, Länsstyrelsen i Jämtland och Bergsstaten eftersom de menar att bolagen och myndigheterna ”begått miljöbrott, respektive underlåtit att anmäla miljöbrott och på så vis bidragit till flera månaders okontrollerade utsläpp av hälso- och miljöfarliga tungmetaller, särskilt uran”.

Källa: LTZ

Mer att läsa