Gå till innehållet

Gruva riskerar Laponiaområdets status som världsarv

Nedre Rapadalen i Laponia. Foto: Eget arbete, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2619538

Nedre Rapadalen i Laponia. Foto: Eget arbete, Public Domain.

Om gruvbrytningen i Kallak blir av riskerar Laponiaområdet att mista sin status som världsarvsstatus. Det menar Riksantikvarieämbetet, som nu anser att Beowulf minings gruva måste utredas ytterligare innan beslut kan fattas, rapporterar P4 Norrbotten.

Qaisar Mahmood, chef för kulturmiljöavdelningen vid Riksantikvarieämbetet, förklarar för P4 Norrbotten att hotet mot världsarvet beror på att gruvan anses kunna hota rennäringen i området och det är en viktig del av världsarvsstatusen för Laponia.

– Vi skulle tappa anseende i internationella sammanhang just för att vi förbundit oss att värna det som ligger till grund för världsarvsutpekandet, säger han.

Just nu ligger ärendet hos Bergsstaten bland annat på grund av att eventuell påverkan på världsarvet inte anses tillräckligt utrett. Dessutom har inte länsstyrelsen i Norrbotten gått in på miljöfrågorna i sitt yttrande, vilket Bergsstaten kräver att få in senast den 28 februari.

Källa: P4 Norrbotten

Mer att läsa