Gå till innehållet

Människor som har grönområden i närheten lever mer hållbart

Vikten av träd och grönområden i städer slås fast i studie efter studie. Foto: Erik Hansson

Människor som har nära till grönområden i vardagen är mer benägna att känna kontakt med naturen och att leva hållbart.

Forskarna från University of Exeter fann i sin studie att folk som knappt har någon tillgång till grönområden spenderar mindre fritid i naturen och agerar också mindre miljövänligt när det gäller exempelvis återvinning, ekologiska och lokala inköp, samt att jobba ideellt för miljön. Att skapa fler grönområden i städerna kan göra det enklare att uppnå hållbarhetsmålen.

Studien, som publicerades i Environment International, analyserade svar från över 24 000 personer i England. Resultaten visade ett samband mellan närhet till naturen och “gröna val” i vardagen, oavsett var folk levde och oavsett om personen i fråga är gammal eller ung, man eller kvinna, rik eller fattig.

Tidigare studier i ämnet har gjorts i betydligt mindre skala.

– Över 80 procent av den engelska befolkningen bor nu i urbana områden och blir allt mer frånkopplade från naturen. Att göra våra städer grönare föreslås ofta kunna hjälpa anpassningen till klimatförändringar – stadsparker och träd kan till exempel minska urbana värmeöar. Men våra resultat tyder på att genom att återskapa människors koppling till naturen kan grönare städer bidra till att minska skadliga beteenden som orsakar miljöproblem, säger huvudförfattaren Ian Alcock.

Med hjälp av grön stadsplanering som ökar kontakten med naturen kan befolkningen också börja leva mer miljövänligt.

Läs även:
Fler träd avgörande för att kyla ned allt varmare städer
Minst 10% av världens el går till att kyla ned bostäder
Träd i storstäder sparar miljarder kronor per år i folkhälsokostnader
Ny jättestudie: Träd får stadsbor att må bättre
• FN: Grön stadsplanering viktigt redskap

Källor: BBC och University of Exeter

Mer att läsa