Gå till innehållet

Grönområden gynnar barns inlärning

Barnlek i naturen. Foto: Kristina Bäck

Barn med mycket träd och buskar intill sina hem har lättare att fokusera och koncentrera sig än barn som har långt till närmsta grönområde. Det framkommer av en ny spansk uppföljningsstudie.

LÄS ÄVEN: • Så blir barn intresserade av fågelskådning

En tidigare studie visade att grönområden i närheten av skolor kunde öka den kognitiva inlärningen för barn mellan 7 och 10 år. Den här gången har forskarna följt 1500 barn i Valencia under tio års tid och kommit fram till att grönska runt barnens hus tycks förbättra barnens uppmärksamhet i olika test.

LÄS ÄVEN: • Undersökning: Barn vill vara ute i naturen mer

– Det här är första gången som en livslång exponering för grönområden och barns förmåga att vara uppmärksamma studerats. Resultaten visar vikten av gröna områden i städer för barns hälsa och hjärnutveckling, säger Payam Dadvand, ISGlobal-forskare och studiens huvudförfattare.

LÄS ÄVEN: • Studie: Inlärning utomhus har stor betydelse för barns livskvalitet

Forskarna menar också att grönområden är viktiga för framtida generationers hjärnor eftersom de uppmanar till sociala kontakter, fysiska aktiviteter och minskad exponering för luftföroreningar och oljud.

Källor: Science Daily och NCBI

Mer att läsa