Gå till innehållet

Gröna tak på Göteborgs busshållplatser

Sedumtak på busshållplats i Nederländerna. Foto (beskuret): Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0

100 busskurer i Göteborg får nu nya så kallade “gröna tak” med fetbladsväxter, rapporterar P4 Göteborg. Syftet är att gynna biologisk mångfald och till viss del minska risken för översvämningar.

Flera studier har visat att gröna tak, helst i kombination med regnbäddar, kan ta upp stora mängder vatten. Något som kan behövas när allt fler extremväder förväntas drabba våra städer. Dessa små grönområden blir också allt viktigare när städerna förtätas.

– Problemet nu är att man bygger väldigt täta städer där det är svårt att hantera extrema väderhändelser. I en stad med mycket grönområden uppstår problem med översvämningar mer sällan, men när man hårdgör ytor och bygger tätt behövs gröna tak och regnbäddar för att minska risken vid översvämningar, sa Tobias Emilsson i en intervju med Natursidan hösten 2021.

Förutom att absorbera vatten skapar också de blommande fetbladsväxterna pollen och nektar samt livsmiljöer åt småkryp. Dessutom bidrar växtlighet till en bättre luftkvalitet.

Källa: P4 Göteborg

Mer att läsa