Gå till innehållet

Greenpeaces rapport: Naturskogar med rödlistade arter blir toapapper

Stor-Gravberget nära Ånge, Jämland. Denna naturskog ska avverkas, trots att det är en värdetrakt, vilket betyder att Naturvårdsverket har identifierat skogen som skyddsvärd. Foto: Edward Beskow/Greenpeace

Det svenska företaget Essity som är världens näst största toapapperstillverkare och bland annat tillverkar toapappret Edet, driver på avverkning av skyddsvärda skogar i Sverige, Finland och Ryssland, enligt Greenpeace.

I sin nyutkomna rapport Wiping away the boreal, visar Greenpeace att pappersmassan kommer från skogar med rödlistade arter. Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige säger i ett pressmeddelande:

– Det är helt vansinnigt att skogsbolag avverkar uråldriga skogar med tusentals arter, bara för att tillverka engångsprodukter. Essity är världens näst största tillverkare av toalettpapper och annat mjukpapper, men de har inte använt denna starka position till att skydda den boreala skogen.

Enligt rapporten så köper Essity råmaterial från skogsbolag som avverkar naturskogar, förstör habitat för rödlistade arter eller undergräver samernas rättigheter. Nu i veckan lämnade Greenpeace rapporten vid Essitys huvudkontor i Stockholm.

– Vi har haft upprepade möten med Essity, men de har ännu inte visat några tecken på att sätta press på sina leverantörer. Essitys produkter säljs i jordens alla hörn, och därför kommer vi nu att aktivera Greenpeace-supportrar runtom i världen för att öka pressen på Essity att agera, säger Lina Burnelius.

Greenpeace har därför startat en namninsamling som ska lämnas till Essitys vd för att kräva att de slutar att medverka till förstörelsen av det norra skogsbältet. Essity måste städa i sin leverantörskedja och säkerställa att deras leverantörer inte avverkar skyddsvärda områden i den boreala skogen på det norra halvklotet.

Greenpeace skogskampanjledare Lina Burnelius går på ett hygge vid Grusryggarna nära Bräcke, Jämtland. Området har avverkats trots att det är en värdetrakt (skyddsvärt skogsområde) enligt Naturvårdsverket. Foto: Christian Åslund/Greenpeace

I Sverige kräver Greenpeace ett omedelbart stopp för avverkning i så kallade värdetrakter. Dessa är områden som särskilt höga ekologiska bevarandevärden enligt Naturvårdsverket. Värdetrakterna är ett viktigt verktyg för att skydda mer skog i Sverige, och därför behöver avverkningar där stoppas medan planeringen för att skydda större områden pågår.

– Människor i andra länder betraktar Sverige och blir chockade över att vi redan har förstört nästan all vår naturskog och att svenska företag bidrar till att skogsförstörelsen går på export. Jag är övertygad om att Essity kan vända trenden och visa att det svenska näringslivet kan bli en föregångare i att skydda livet i skogen, säger Lina Burnelius.

Greenpeace skriver att det handlar inte om att sluta bruka svensk skog, utan om att använda naturresurserna med förstånd. Att vi måste värna de få områden som ännu inte har kalhuggits och blivit till trädodlingar.

Essity har svarat Greenpeace i en kommentar där de hänvisar till att de färska träfibrer som de använder är miljöcertifierade genom FSC och PFEC. De skriver också att de ställer sig bakom FSCs diskussion om att inkludera Intact Forest Landscapes (värdetrakter) i certifieringen. Natursidan har tidigare skrivit om hur FSC-certifierade bolag avverkar skyddsvärda skogar och att certifieringen inte fungerar. Flera miljöorganisationer har hoppat av samarbetet med FSC just för att certifieringen inte fungerar.

Källa: Greenpeace pressmeddelande

Mer att läsa