Gå till innehållet

Greenpeace till kända företag: Era förpackningar kan vara gjorda av svenska gammelskogar

Storbolag inom e-handeln förpackar sina varor med kartonger gjorda på svenska gammelskogar. Det avslöjar Greenpeace Sverige i en ny rapport.

Greenpeace Sverige har granskat det svenska skogsbruket och spårat timmerstockar från avverkningar för att kunna koppla företag till ”förstörelse av värdefulla gammelskogar”. De fann då att flera jättar inom e-handeln, exempelvis Amazon, HelloFresh och Zalando, använder pappkartonger som kan kopplas till svenska gamla skogar. Resultaten släpps i en rapport på engelska som kommer uppmärksammas av Greenpeaces internationella kontor.

För att sätta stopp för att förpackningar härstammar från svenska naturskogar, uppmanar nu Greenpeace företagen att ställa krav på sina leverantörer och arbeta för bättre naturskydd på EU-nivå, samt minska användningen av engångsprodukter som pappkartonger.

”Som i Amazonas”

Att lägga ansvaret på företagen och peka på deras roll gör Greenpeace Sverige eftersom det råder ”brist på politisk handling” i frågan.

Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace, jämför det som sker i Sverige med hur det ser ut på sina håll i Amazonas.

– Jag har bott i Amazonas regnskog och ser likheter med vad som händer med våra svenska skogar. Vi håller på att förstöra några av våra viktigaste ekosystem för att tillverka slit-och-släng-produkter som pappkartonger. Det är absurt, men tyvärr låter våra politiker det här ske. För att nå en förändring vänder vi oss nu till de företag som löper risk för att få sitt material från svenska gammelskogar.

Systematiskt problem

Enligt Skogsindustriernas egen statistik går ungefär två tredjedelar av all pappersmassa som produceras i Sverige till tillverkning av kartong och annat förpackningsmaterial.

– Antalet företag som vi har hittat kopplingar till indikerar hur systematiskt det här problemet är. Många av företagen ser säkert inga problem eftersom den svenska skogsindustrin påstår att de inte använder något material från ohållbart avverkade skogar, men vår rapport visar att det inte stämmer. Skogsstyrelsen säger själva att de inte har någon möjlighet att granska samtliga avverkningsanmälningar, vilket leder till att värdefulla skogar kan avverkas i det tysta. Det här måste företagen ha i åtanke och agera därefter, säger Erika Bjureby.

Källor: Greenpeace och rapporten “Killed by cardboard”

Mer att läsa