Gå till innehållet

Greenpeace ska granska gifterna i friluftsindustrin

Treriksröset. Foto: Pavel Trebukov via Flickr https://www.flickr.com/photos/pntphoto/

Treriksröset. Foto: Pavel Trebukov via Flickr 

Med hjälp av sju olika expeditioner runt om i världen ska Greenpeace undersöka förekomsten av svårnedbrytbara och giftiga kemikalier som bland annat används flitigt i friluftskläder och annan utrustning.

En av dessa undersökande expeditioner går till Treriksröset där Sverige, Norge och Finland möts. Där ska vatten och snö provas för per- och polyfluorerade kemikalier som har en förmåga att ackumuleras i vatten och mat som vi får i oss. Höga koncentrationer av dessa ämnen kan enligt Naturvårdsverket vara farliga både för “hälsa och miljö”.

Outdoor-industrin använder mycket perfluorerade ämnen för att göra plaggen vattentäta. En undersökning från Greenpeace i Tyskland från 2013 visade att alla de 14 testade klädesplaggen innehöll giftiga ämnen. Den 1 maj i år skrev fler än 200 forskare från 38 länder under “Madrid statement” där de kräver av världens regeringar att lagstifta mot perfluorerade ämnen. Det är också Greenpeaces krav och målsättning med kampanjen #DetoxOutdoor.

– Genom detta arbete vill vi nå ut till och engagera människor som tycker om friluftsliv och utomhusaktiviteter. Många känner inte till att kläderna och utrustningen vi använder skadar miljön runtomkring oss, skriver Therese Jacobson, ekotoxikolog på Greenpeace Sverige.

Förutom Treriksröset tas prover i Haba Snow Mountain i Kina, Altai i Ryssland, High Tatras Mountains i Slovakien, i de schweiziska Alperna, i nationalparken Sibillini i Italien och i Torre del Paine i Chile.

Perfluorerade ämnen hittas i många svenska vattendrag i oroväckande hög grad och Naturvårdsverket skriver följande på sin webbplats:
– PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen) ger skadliga effekter i djurstudier, men det är osäkert om de halter som människor utsätts för ger några risker. En hälsoriskbedömning som Naturvårdsverket nyligen genomfört pekar på att risken för att människors hälsa påverkas negativt av de halter som hittills mätts upp är liten. Kunskaperna om hur PFAS påverkar vår hälsa är dock inte tillräcklig.

Källor: Greenpeace, Naturvårdsverket och “Madrid statement

Mer att läsa