Gå till innehållet

Greenpeace kräver att SCA slutar avverka naturskog

Sca

Avverkning. Arkivfoto: Erik Hansson

Skogsbolaget SCA höll årsstämma onsdag 20 mars. Då passade Greenpeace på att lämna över ett brev med krav på att SCA genast måste sluta avverka naturskog och att de ska vara transparenta med avverkningsplaner och hur de arbetar med plantering av det främmande träslaget contortatall.

Hösten 2017 publicerade Greenpeace rapporten “Wiping Away the Boreal/Att torka bort det norra skogsbältet” där de gick igenom SCA:s roll i skövling av ekologisk värdefull skog inom värdetrakter. Organisationen kom fram till att skogsbolaget fortsätter att avverka gammal skog och ersätter den med monokulturer, bland annat plantage med contortatall. Det är ett främmande trädslag som planterats in i Sverige och som fått hård kritik från många håll. Till och med den ifrågasatta FSC-certifieringen skriver att contortatallen är “bland de mest invasiva trädarterna i världen“.

LÄS ÄVEN: • ”Skogen betyder allt för oss, nu ska SCA avverka den”

Greenpeace menar att SCAs skogsbruk förutom att frigöra stora kollager också utarmar den biologiska mångfalden. Bolaget måste göra sin del för att Sverige ska nå de demokratiskt beslutade miljömålen som säger att 20 procent av vår skogsmark ska restaureras och skyddas.

– Bara då kan svenskt skogsbruk äntligen ta steg mot att bli den verkliga klimathjälte vi och våra barn behöver, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Skogsbolag brände ihjäl fiskgjuse

SCA har i en debattartikel i Sundsvalls Tidning hävdat att skogsbruket är förnyelsebart. Forskare vid Mittuniversitetet menar dock att det inte är givet eftersom Parisavtalet ger oss 20-30 år att minska den globala uppvärmningen och träd tar lång tid på sig att lagra lika mycket kol som avgår vid förbränning.

SCA hävdade också i sin debattartikel något som skogsbolag ibland då och då påstår. Nämligen att ”om vi inte avverkar så dör skogen av och ruttnar. Då försvinner den bundna koldioxiden upp i luften utan nytta”. Detta fick också svar på tal av forskare vid Mittuniversitetet:
– Detta är inte sant. En skog binder mer kol än den släpper ut under många hundra år och långt, långt efter den ålder när skogen avverkas i dag. Detta finns väl belagt i den vetenskapliga litteraturen och det vet rimligen SCA om. Det är olyckligt om klimatfrågan används för att motivera avverkning av den lilla rest av gamla skogar som vi har kvar. Dessa har andra värden som inte ska glömmas bort i sammanhanget och utgör inte på något sätt ett problem beträffande klimatets utveckling.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot att contortaplantage ersätter naturskogar i renskötselområden

Greenpeace anser att vi måste skydda den sista naturskogen om vi ska ha en chans att nå Parisavtalet och kräver att SCA och bolagets vd Ulf Larsson delar med sig av avverkningsplaner, inköpsvolymer och dess ursprung, avvecklingsplan för contortatall och frivilliga avsättningar.

– Detta skulle vara ett tydligt avståndstagande från SCAs pågående ”snacka och skövla” dialog och istället ta oss närmare en process som leder till verkliga skogs- och klimatlösningar. Här har Ulf Larsson och SCA ett val, det är dags att de bestämmer på vilken sida av historien SCA vill stå, avslutar Lina Burnelius.

Källor: Greenpeace, Sundsvalls Tidning och “Wiping Away the Boreal

Mer att läsa