Gå till innehållet

Greenpeace International anmäler Sveaskog för brott mot urfolks rättigheter

Fsc

Avverkningar i samebys renbetesmarker. Foto: © Jason White / Greenpeace

Det statliga svenska skogsbolaget Sveaskog anmäls till den internationella skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council. Anledningen är att bolaget ska ha brutit mot reglerna om urfolks rättigheter.

Det är Greenpeace International som anser att Sveaskog inte lever upp till de principer som krävs inom Forest Stewardship Council (FSC) när det gäller urfolks rättigheter.

– En av de grundläggande principerna inom FSC:s regelverk är respekten för urfolk och deras rätt att försörja sig. Men under de senaste fyra åren har Sveaskog upprepade gånger brutit mot denna princip gentemot Muonio sameby, säger Grant Rosoman, skogsexpert på Greenpeace International. 

Greenpeace menar att Sveaskog i flera fall kört över samernas rättigheter och avverkat gamla naturskogar i viktiga renbetesområden i Muonio sameby. Skogsbolaget ska också ha avbrutit alla samråd med samebyn, så att den inte haft möjlighet att påverka avverkningarna. I november 2020 skrev 29 samebyar i en gemensam debattartikel att Sveaskog och andra skogsbolag skövlar deras renbetesmarker och att det är en bluff att verksamheten är rättvis. 

Samebyar ska ha rätt att säga nej till avverkningar

Enligt den nya FSC-standarden, som infördes nyligen, ska samebyar ha betydligt mer att säga till om när det gäller avverkningar.

– Det kommer ge urfolk rättighet att säga nej till skogsbruksåtgärder på deras mark. Det är ganska radikalt och vi är bland de första i världen med detta som bindande krav. Här i Sverige har vi tidigare haft samråd med samerna, men nu har de rätt att säga ja eller nej till en viss åtgärd, berättade Lena Dahl, verksamhetschef på FSC i en intervju med Natursidan.

Men enligt Greenpeace International vägrar Sveaskog ge Muonio sameby rätten till samråd med samplanering. Samtidigt har viktiga renbetesområden avverkats i deras närhet, utan att samebyn på förhand fått information om avverkningsplanerna.

– Att neka samebyn rätten till samråd med samplanering innebär i praktiken att Sveaskog inte erkänner Muonio sameby som urfolk. Det är ett väldigt grovt övertramp, särskilt när det görs av statens eget skogsbolag. Vi kräver att Sveaskog stoppar avverkningarna och respekterar samebyns rättigheter, säger Karolina Carlsson, talesperson för Greenpeace Sverige.

Sveaskog svarar så här på kritiken:

– Muonio är en koncessionssameby, det innebär att rennäringen i Muonio sameby bedrivs på koncession (tillstånd) från Länsstyrelsen. FSC:s regelverk anger olika samrådsmodeller för sameby och koncessionssameby. Med sameby genomförs samråd enligt samplanering och med koncessionssameby genomförs samråd enligt modellen samverkan. Samplaneringsprocessen innebär just samplanering. Då tittar vi gemensamt på hela områden och planerar åtgärder i dialog. Samverkansprocessen har samma syfte, men arbetet läggs upp på annat sätt. Då presenterar skogsbruket sina planer och samebyn beskriver sin verksamhet så att hänsyn kan planeras för rennäringen.

En lång rad exempel på kritik mot Sveaskogs skogsbruk

Sveaskog har tidigare fått kritik för att de säljer marken till andra skogsbolag om inte samebyarna går med på att skogarna avverkas. Det ses som en form av utpressning från det statliga bolagets sida och är något som Svenska samernas riksförbund (SSR) opponerar sig mot.

– SSR kräver att Sveaskogs markförsäljningsprogram omedelbart stoppas och att skogsbruksåtgärder endast får ske om berörda samebyar gett sitt uttryckliga samtycke, säger Matti Blind Berg, förbundsordförande SSR.

Det är inte första gången Sveaskog får kritik för att bryta mot FSC:s regler. Här är ett axplock av tidigare artiklar i ämnet:
200-årig naturskog avverkad av Sveaskog – ”skandalöst”
• ”Allvarligt regelbrott” av Sveaskog för planerad avverkning av höga naturvärden
Böter för Sveaskog – avverkade i naturreservat
• Sveaskog ska avverka nyckelbiotoper – godkänns av FSC
Sveaskog polisanmält för avverkning av skog i Natura 2000-område
• Samebyn: Sveaskogs avverkningar en total katastrof
Sveaskog vill avverka i föreslagen nationalpark
• Sveaskog planerar stor kalavverkning i sameby – ”våra renar överlever inte”
Rapport: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem
• Sveaskog vill avverka gammelskog – hävdar 100% ansvar
• Tolv miljöorganisationer till Sveaskog: Sluta avverka skyddsvärd skog
• Sveaskog avverkade återigen skyddsvärd skog i Norrbotten
• 23 miljöföreningar kräver att skog skyddas – lanserar allmänt upprop
• Trots 22 naturorganisationers protester – nu avverkas i Ore skogsrike
Sveaskog fortsätter avverka skogar med höga naturvärden
Sveaskog vill avverka trots 80 rödlistade arter och Pantertanternas protester
• Sveaskogs åtgärdspaket efter FSC-varning ifrågasatt

Källa: Greenpeace

Mer att läsa