Gå till innehållet

Gråsälar har börjat attackera tumlare

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

En holländsk forskningsstudie på 271 strandade tumlare mellan 2003 och 2013 kom fram till ett oväntat resultat. Vid DNA-prov från bitmärken och granskning av fotografier konstaterades att runt en fjärdedel av tumlarna hade dödats av gråsälar.

Även om det största hotet mot tumlare fortfarande är att fastna i fiskeredskap så verkar attacker från gråsälar nu vara en av de största anledningarna till att tumlare dör. Den åtta år långa forskningsstudien menar att gråsälarna helt enkelt “lärt sig ett nytt trick” för att få i sig föda.

Gråsälar kan äta fiskar på upp till en halvmeter, men det här är enligt forskningsledaren Mardisk F Leopold, första gången som det påvisats att de även attackerar däggdjur. Sälarna verkar föredra att attackera unga tumlare och är ute efter deras energirika späck.

Även om forskningen utförts utanför Hollands kust tror Mardisk att beteendet kommer att spridas till andra gråsälspopulationer.

Läs mer:
Våra artiklar om tumlare.
Våra artiklar om gråsälar.

Källa: The Royal Society Publishing

Mer att läsa