Gå till innehållet

Brett stöd för vadhav i Göteborgs Hamn

Planerat vadhav för fåglar i Göteborg. Bild: Göteborgs Hamn

Planerat vadhav för fåglar i Göteborg. Bild: Göteborgs Hamn

Uppdaterat: Kåre Ström, ordförande i Torslandavikskommittén på Göteborgs Ornitologiska Förening, berättar i ett mejlsvar mer om det planerade vadhavet. Det var Kåre som föreslog att det när muddertippningen upphörde skulle byggas ett så kallat vadehav efter förebilder från Danmark och Getterön.

– Såväl Göteborgs Ornitologiska Förening som Föreningen Torslandavikens naturreservat utvecklade denna idé som ett alternativ till en grästäckt yta. Vi fick gehör för våra idéer och det visade sig att detta alternativ inte var dyrare än en traditionell efterbehandling. Det finns inte heller några egentliga konflikter eller meningsmotsättningar i den nu inledda behandlingsprocessen. Modellen med ett så kallat vadehav stöds av Länsstyrelsen, kommunen och Göteborgs Hamn och det arbetas mycket konstruktivt mellan Hamnen och oss berörda ideella föreningar, säger Kåre Ström.

Ursprunglig nyhet: I Torsviken, längst ut på Hisingen i Göteborg vill Göteborgs Hamn anlägga en grund bassäng för vadarfåglar. Det så kallade vadhavet blir ett sätt för hamnen att återställa naturen då området använts som upplag för förorenade muddermassor sedan 1970-talet. 2009 upphörde tillståndet och hamnen vill därför täcka över massorna och”i möjligaste mån” återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv.

– Vi har under årens lopp haft en dialog med ornitologer och intresseföreningar om hur vi kan kompensera för hamnens ingrepp på naturen i detta område. Nu står det klart att det bästa alternativet är en bassäng för våtmarksfåglar, ett så kallat vadhav,  säger Ida Fossenstrand, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Lera till övertäckningen ska hämtas från byggandet av Marieholmstunneln och hamnen räknar med att området ska locka till sig fåglar först framåt 2016-2017.

– Vi tror både Hisingsbor och andra göteborgare kommer att hitta hit så småningom. Den nya cykelvägen hit har gjort området mer tillgängligt för allmänheten, säger Stein Kleiven, vid Trafikverket.

Källa: Pressmeddelande

Mer att läsa