Gå till innehållet

Global uppvärmning skrämmer allt fler amerikaner

Varannan amerikan tror att den globala uppvärmningen förvärrade bränderna i Kalifornien. Foto: U.S. Department of AgricultureFlickr: 20130817-FS-UNK-0004, Public Domain, Link

Enligt en ny studie är 58 procent av befolkningen i USA oroade eller skrämda av global uppvärmning. Andelen som uppger att de är skrämda har nästan tredubblats på bara fem år.

Även i andra änden av spektrat har det skett förändringar. Allt färre säger att de förkastar eller tvivlar på den globala uppvärmningen, från 25 procent år 2014 till 20 procent 2019. Det är nu tre gånger fler som kryssar i att de är skrämda än som markerar att de inte tror att mänskligheten ligger bakom upphettningen av planeten.

Studien är baserad på 13 854 svarande i en nationell undersökning i USA.

I en annan undersökning från Yale uppger 6 av 10 amerikaner att de förstår att det framför allt är mänskligheten som ligger bakom den globala uppvärmningen. Nästan hälften av de svarande säger sig redan ha upplevt effekterna av global uppvärmning.

2018 konstaterade USA:s myndigheter att klimatförändringarna redan slår hårt mot landet och samma år presenterades en studie som visade att även konservativa tror på klimatförändringar när de drabbas av extremväder.

Läs även:
100% av över 11 000 klimatstudier: Människan orsakar global uppvärmning
Ny klimatmodell visar att uppvärmningen går snabbare än beräknat
• Permafrosten tinar 70 år tidigare än beräknat
• Parisavtalet kommer leda till 3 graders uppvärmning

Källa: Yale

Mer att läsa