Gå till innehållet

Global uppvärmning kommer ge dramatiska förändringar i ekosystem

Torrlagd flod i USA. Foto: Big Sky Fishing, Montana – Big Sky Fishing smaller version here, full size emailed in by Big Sky Fishing under CC 3.0 license, CC BY-SA 3.0, Länk

Ju större temperaturökning desto mer dramatiska förändringar i ekosystemen. Det är en av slutsatserna i en ny rapport som gått igenom jordens klimat de senaste 20 000 åren. Just nu står vi på tröskeln till en snabb förändring om vi inte gör stora insatser för att stoppa klimatförändringarna.

– Även om jag spenderat mer än 40 år med att fundera över vegetationens förändringar i det förflutna är det väldigt svårt för mig att ens förstå vilka stora förändringar vi pratar om. Det är oroväckande att tänka på hur stora förändringarna kommer bli och hur snabbt de troligen kommer ske och vad lite vi vet om exakt vad som kommer att hända, säger ekologen Stephen Jackson, chef för U.S. Geological Survey’s Southwest Climate Adaptation Science Center, till Washington Post. 

Stephen Jackson är huvudförfattare till den nya studien där ungefär 40 experter undersökte förändringarna runt om i världen de senaste 20 000 åren. De kom fram till att de historiskt stora förändringarna i ekosystemen skedde i exempelvis Nordamerika och Europa medan områdena runt ekvatorn historiskt sett inte genomgått så stora förändringar eftersom temperaturförändringen där varit mindre än längre norrut på jordklotet.

Om det inte omedelbart sätts in kraftiga åtgärder på världens kolutsläpp så kommer det ske stora förändringar i ekosystemen och de kommer bli snabbare än någonsin tidigare i historien.

Problemet är att det är svårt att avgöra exakt vad som kommer ske, men förändringarna kommer innebära dominoeffekter i stora områden. Som exempel nämns att de stora eldsvådorna i sydväst USA dödat mängder av stora träd vilket leder till att snölagringen och snösmältning kan slås ut. Det innebär att floder och vattendrag kan drabbas och det i sin tur kommer drabba växter, djur, jordbruk och städer. Träden kan vara vad som håller ihop hela ekosystemen från bergen ut till havet.

Vad som kommer ske är alltså oklart, men att det kommer bli stora förändringar om inte den nuvarande utvecklingen stoppas är forskarna bakom rapporten överens om.

Källa: Washington Post

Mer att läsa