Gå till innehållet

Global uppvärmning gör orkaner större och kraftigare

Orkanen Florence, sedd från rymden den 10 sept 2018. Foto: By NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA – ISS Sees Florence From Space, CC BY 2.0, Link

Det finns en tydlig koppling mellan orkaner och klimatförändringarna. Ju varmare vatten, desto kraftigare, större, mer regnfyllda och mer långvariga orkaner. Det syns tydligt i statistiken att det blivit allt vanligare med stora oväder under 2000-talet och det har orsakat mängder av dödsfall och kostnader på hundratals miljarder dollar. 

– Ja, det finns anledning att förvänta sig att de större orkanerna blir kraftigare. Det blir kanske inte fler orkaner, men de som uppstår blir kraftigare på grund av just ytvattentemperaturen. Ökar ytvattentemperaturen så avdunstar mer vatten och då bildas det mer moln och då blir det mer värme. Det är det som är motorn i systemet. Högre ytvattentemperaturer leder därför till kraftigare stormar. Det leder också i sin tur till mer nederbörd, sa Michael Tjernström, meteorolog och professor vid meteorologiska institutionen på Stockholms universitet, i en intervju med SVT.

Samma slutsats presenteras i The Guardian. Deras statistik visar tydligt att även risken för att orkaner skapas ökat i Mexikanska golfen sedan år 2000. I takt med att planetens värmerekord slås på löpande band skapas också varmare vatten vilket leder till att fler orkaner skapas eftersom de drar sin energi från det varmare vattnet. Eftersom varmare luft är fuktigare innehåller orkanerna även allt mer vatten vilket ytterligare ökar förödelsen över land.

Det finns också teorier om att orkaner i framtiden blir färre, men kraftigare när de väl utvecklas.

Det senaste året har kallats det värsta för orkaner någonsin och de senaste 24 åren har 15 orkaner varit starkare än medelsnittet, vilket även det är värre än någonsin. Situationen förväntas förvärras ytterligare framöver på grund av den globala uppvärmningen. När även havsnivån höjs kommer översvämningarna till följd av orkaner bli ännu värre.

Källor: The GuardianSVT och NY Times

Mer att läsa