Gå till innehållet

Glädjande rapporter om vitryggig hackspett

Ungefär tre veckor efter att Naturskyddsföreningen skrivit en debattartikel om att det bara finns ett enda häckande par vitryggiga hackspettar kvar i Sverige kommer en betydligt positivare rapport.

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

I mitten av februari har två par konstaterats i skyddade skogar i Värmland. De lever i en återskapad miljö som består av mycket död ved och borthuggna granar.

Dessutom finns det minst ett par vitryggiga hackspettar vid nedre Dalälven. Förhoppningsvis återfinns dessutom snart det par som fanns i ett annat område i regionen i fjol.

– Allt tyder med andra ord på att utplanteringar av vitryggar kan fungera, när tillräckliga restaureringar av skogen genomförs. Det gäller både i skyddade områden och i de  lövskogsområden som de stora skogsbolagen avsatt. Fortfarande behövs det emellertid betydligt större områden med  lövskogar totalt sett i hela landet, om vitryggen och alla de arter som lever i “vitryggskogen” ska klara sig och överleva, skriver Kristoffer Stighäll på projekt Vitryggig hackspett.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa