Gå till innehållet

Glädjande rapport: Indiens tigrar allt fler

Tiger. Foto: Bob Jagendorf via Wikimedia

Tiger. Foto: Bob Jagendorf via Wikimedia

Antalet tigrar i Indien har ökat med nästan 60 procent på åtta år. Från ungefär 1411 stycken år 2008 till ungefär 2226 individer 2014. I flera områden i landet har antalet fördubblats.

I en stor samordnad aktion av olika naturorganisationer och statliga departement räknades Indiens tigrar för första gången 2006. Då kom man fram till att antal tigrar i landet var betydligt färre än man tidigare trott (ungefär 1411 stycken). Slutsatsen ledde till en rad ansträngningar för att förbättra tigrarnas situation både med hjälp av lagar och insatser i fält.

Den andra räkningen genomfördes 2010 och visade att åtgärderna varit lyckade. 1706 tigrar räknades in i Indiens olika naturområden, men det avslöjades också att tigern minskade i områden utanför reservaten. Dessa områden är väldigt viktiga för att tigern ska bibehålla en stor genetisk variation genom att kunna röra sig mellan olika revir.

Sedan dess har man arbetat med att bevara korridorer mellan de kända tigerområdena och i den nya räkningen för 2014 visas tydligt att arbetet varit framgångsrikt. De ungefär 2226 individerna som räknats in (bland annat genom kamerafällor) är ett bevis för att tigerpopulationen gynnas av minskad press från människor, bättre lagstadgade skydd och områden med hög bytestillgång.

Nu krävs en fortsatt satsning för att binda ihop olika områden med tigrar med korridorer och ytterligare skydd mot tjuvjakt för att populationen ska fortsätta att växa.

Läs mer:
Komplicerad konflikt mellan människor och tigrar i Indien.
WWF: Det går bättre för tigern.
Nepals tigrar ökar i antal.

Källa: Rapporten Status of Tigers in India (pdf)

Mer att läsa