Gå till innehållet

Glädjande fynd av nya gorilla­familjer

Det finns bara ungefär 6 800 individer av underarten östlig låglandsgorilla kvar i världen. Därför är fynd av familjer i nya områden väldigt glädjande för bevarandearbetet.

Det finns två gorilla-arter i världen; östlig och västlig gorilla. Den östliga låglandsgorillan är en underart till den östliga gorillan och är klassad som akut hotad. Det beräknas bara funnas ungefär 6 800 individer kvar i livet. På 20 år har populationen minskat med hela 80 procent! Underarten är dessutom dåligt studerad.

Naturreservatet Tayna i Demokratiska republiken Kongo är en viktig livsmiljö för gorillorna och nu har en viltkamera tagit bilder på två nya familjegrupper bestående av nyfödda och mödrar. Det är av stor betydelse också eftersom gorillor förökar sig långsamt. De blir oftast inte könsmogna förrän de är tio år gamla och en hona får sällan fler än 3-4 ungar under sin livstid.

– För en akut hotad population där varje individ räknas, ger dessa mor och barn-par hopp om framtiden för gorillorna i östra Demokratiska republiken Kongo. De visar också på Taynas framgång som ett reservat som skapats och förvaltas av lokalsamhällen. Friska gorillapopulationer överlever här tack vare engagemanget från kongolesiska samhällen och våra ansträngningar att tillsammans skapa lösningar för bevarande, säger Katie Fawcett, chef för GRACE-programmet (Gorilla Rehabilitation and Conservation Education).

GRACE jobbar tillsammans med lokalbefolkningen med utbildning, bevarandeåtgärder för skogarna, övervakning av naturreservatet och andra insatser som gör att gorillorna och lokalsamhällena kan samexistera. GRACE får även stöd av organisationen Re:Wild, som startades av Leonardo DiCaprio och flera forskare.

Det finns två arter av gorillor; västlig gorilla och östlig gorilla. Den östliga låglandsgorillan och bergsgorillan är underarter till den östliga gorillan.

Läs även

Vi utrotar våra närmaste släktingar – 60% av världens primater hotas
Komplicerad situation för världens gorillor – intervju med expert

Källa: Re:Wild

Mer att läsa